تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه اندیشه های سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اینکه انقلاب ها می آیند یا آورده می شوند در نظریات مختلف ساختار گرایی و کارگزار محور پاسخ های متفاوتی یافته است . پژوهش حاضر در صدد تحلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ناکامی انقلاب 2011 میلادی مصر در لوای تقابل ساختار – کارگزار می باشد بنابر این در پاسخ به این سوال که کارگزار انقلاب اسلامی ایران چگونه از تقابل ساختار بین المللی وقت به نفع خود بهره برداری کرد و به پیروزی رسید و بالعکس برای کارگزار انقلاب مصر این توفیق موقتی بود و درنهایت شکست خورد؟ مقایسه ساختار های بین المللی هنگام وقوع دو انقلاب ایران و مصر در دو دوره زمانی متفاوت و آشنایی با نحوه استفاده از فرصت ها توسط کارگزار انقلاب در ایران و عدم توفیق پایدار کارگزار مصر از اهمیت بالایی برخوردار است که این تحقیق در صدد کالبد شکافی این مسئله می باشد .در این تحقیق در صدد هستیم بیان کنیم که چگونه کارگزاران انقلاب اسلامی ایران از قبیل رهبری، نیروهای اجتماعی و ارتش توانستند در مقابل ساختار بین الملل، نظام سیاسی مورد نظر خود تثبیت نمایند اما در مصر این توفیق حاصل نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The enconnter of structure . agent in Egypt 2011 revolution and comparing it to Islamic republic of iran revolution

نویسندگان [English]

 • mojtaba ghanbari 1
 • alireza soltani 2
 • aliakbar amini 1
 • akbar ashrafi 3
1 azad university of ilDepartment of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iranam
2 ads
3 asd
چکیده [English]

We the revolution are coming or bringing in different theories of structure lism and agent oriented is of different answers. The present study is seeking to analys the success of Islamic republic of iran revolution the encounter of structure agent so answering the question of how the agent in case of iran benifited from the confradication of that time stracture and successed but in Egypt this was a temporary success and failed at the end? Comparing the international structure of time and familiarity withe the how of using failure of egyption agent failure is great importance white is the main focus of this study analysis.
In this research, we are trying to explain how the agents of the Islamic Revolution of Iran, such as leadership, social forces and the army, were able to stabilize their political system in front of the international structure, but this success was not achieved in Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • structure
 • agent
 • Iranian revolution
 • Egypt revolution
 • islamisits
 1. احمدی، حمید(1390)، «جامعه‌شناسی جنبش‌های اسلامی»، تهران: دانشگاه امام صاد(ع).
 2. آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
 3. آل غفور ، محسن و حمیدی نسب ، منا(1392) ،«الگوی حکومت دینی ایران و تاثیر آن بر نقش دین در امر حکومت مصر در دوره اخوان المسلمین»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام سال دوم ، پاییزشماره 7
 4. آلموند، گابریل و همکاران(1381)، «چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی»، علیرضا طیب، تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی، چاپ سوم.
 5. برزگر و حمیدی ، ابراهیم (1391)، «تاثیر رابطه ساختار –کارگزار بر دو قطبی شدن جامعه در انقلاب اسلامی ایران» ، پژوهش نامه انقلاب اسلامی ، سال اول ، شماره 4
 6. پورسعید ، فرزاد،(1390) «بررسی مقایسه ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر» ، فصل نامه مطالعات راهبردی ، سال 14 ، شماره دوم .
 7. توحیدفام، محمد(1382)، «پایان تاریخ در عصر جهانی شدن دموکراسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 61، پائیز.
 8. جان، فوران، «نظریه پردازی انقلاب ها»، مترجم: فرهنگ ارشاد تهران، نی، 1382.
 9. جرجیس، فواز ای.(1382)، «آمریکا و اسلام سیاسی»، ترجمه محمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 10. جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
 11. حقیقت، سیدصادق(1387)، «روش شناسی علوم سیاسی»، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
 12. دارا،جلیل و کرمی ، مصطفی (1394) «مقایسه ی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر در پرتو بررسی دو جریان روحانیت و ایران و اخوان المسلمین مصر»، پژوهش های راهبردی سیاست، سال چهارم ، شماره 14
 13. درویش، احمد(1390)، «انقلاب مصر و رویارویی اندیشه های سیاسی»، روابط فرهنگی، شماره 1، مهر.
 14. روح، محمدجواد(1390)، «نظریه بین‌المللی اسلامی»، ماهنامه مهرنامه،شماره 16، آبان.
 15. ریترز، جورج(1384)، «نظریه های جامعه شناختی معاصر»، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 16. زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
 17. علایی، حسین (1391)، «نقش و جایگاه سیاسی ارتش در مصر»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال 13، شماره 50 ، ص 75 -104.
 18. فوزی، یحیی و عباس هاشمی(1393)، «جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر»: بررسی منطقه‌ای، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 19. فوزی، یحیی«عوامل ساختاری موثر بر رخداد انقلاب اسلامی ایران» پژوهش علوم سیاسی، بهار و تابستان 1385، شماره 2.
 20. قنبر لو عبدالله (1387) ، «بررسی رویکرد های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر ساختار – کارگزار» ، فصلنامه مطالعات راهبردی سال یازدهم شماره دوم ،تابستان.
 21. کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
 22. کعبی، عباس و دیگران(1391)، «تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013)»، دانش حقوق عمومی، سال اول، شماره 1، پائیز.
 23. گیدنز، آنتونی(1384)، «چشم اندازهای جهانی»، ترجمه محمدرضا جلالی پور، تهران: طرح نو.
 24. لیتل، دانیل(1373)، «تبیین در علوم اجتماعی، درآمدی به فلسفه علم الاجتماع»، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: صراط.
 25. مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، «ارتش در گذار از بحران های انقلاب ، نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی» ،11 مرداد 1395 .
 26. مولوی طارق، «الامم المتحده و الربیع العربی»، بیروت 2016.12.19
 27. نبوی، سید عبدالامیر(1389)، «نقش جوانان در خیزش نوین مردم مصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 44.
 28. نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
 29. نورانی مکرم دوست ، امیر، «تعامل ساختار و کارگزار در تبیین انقلاب اسلامی ایران»، فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی سال هفتم، پاییز 1389 شماره 22
 30. نورانی، امیر(1391)، «مصر، بیداری اسلامی و الگوی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شمار 28، بهار.
 31. های، کالین(1385)، «در امدی انتقادی بر تحلیل سیاسی» ترجمه احمد گل محمدی تهران : نشر نی.
 32. واعظی، محمود(1392)، «بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه ها و روندها»، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.
 33. Bayat, Asef (2013), Post-Islamism: the Changing Faces of Political Islam, New York; Oxford University Press.
 34. Emerson, Esteven (2008), “Report on the Roots of Violent Islamist Extermism and Efforts to Counter It: The Muslim Brotherhood,” Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs, (July 10).
 35. Hamid, Shadi (2014), Temptations of Power, New York: Oxford University Press.
 36. Hoffe, Otfried (2007), Democracy in an Age f Globahization, NewYork: Springer.
 37. Howard, Philip N.(2011),"Opening Closed Regimes", Working Paper, available in: www.pITPI.org.
 38. Khan, Muqtedar (2014), Islam, Democracy and Islamism after the Counterrevolution in Egypt, Middle East Policy, Vo1. x&1, No. 1, spring.
 39. Philip, Reinhart (2012), “Jasmine Revolution and Turmoil in the Arab World,” in: K. Jayaprasad (Ed), PRAGATI (Quarterly Research Journal), No.119 (January-March).
 40. Spiering, Niels (2011), "Arab or Established Democracy?", Available at:www.ru. nl/fm/ spierings.
 41. www .fa.alalam,2013

Confrontation of Structure and Agent: study Islamist failure in Egyptian 2011 Revolution