بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جریان فکری جماعت گرایی و نقدِ این مکتب بر آموزه های معرفتی لیبرالیسم فرصتی برای گفتمان اسلامی فراهم نموده است ، تا با تاٌکید بر آموزه های معرفتی مشترک فضایی را در چارچوب تعامل ، صلح و امنیت برای زیستِ مسلمانی مطلوب در حوزه های نظری و عملی فراهم نماید . از این منظر مفهوم عدالت مرکز ثقل این گفتمان محسوب می شود . در ذیلِ مفهوم عدالت ، مفاهیم مشترک بین دو جریان فکری اسلام و جماعت گرایی واکاوی می شود. فضیلت گرایی ، پیشینی بودن خیر ، چند فرهنگ گرایی، تبیین جایگاه سنت و ارزش‌ها، تاکید بر جماعات ، از مهم ترین گزاره هایی هستند که مبانی نظری مشترک جریان فکری جماعت گرایان و اسلام را تشکیل می دهند. این تحقیق با هدف تبیین جایگاه مفهوم عدالت در اندیشۀسیاسی اسلام ، با نگرشی تطبیقی و با روش هرمونتیک "کوینتن اسکینر" به بازخوانی و واکاوی متون می پردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the discourse of justice in political thought Imam Khomeini and the communitaranism

نویسندگان [English]

  • nilofar chinichian 1
  • malek yahya salahi 2
  • sadegh zibakalam 3
  • Abolghassem Taheri 4
1 Political science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Azad University, Tehran University of Science Sciences, Iran
2 Political science, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran, Professor, Tehran University of Science Sciences
3 Faculty of Tehran University and Professor of Islamic Azad University, Science Research Branch of Tehran
4 Professor of Political Science, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

The intellectual flow of congregationalism and the critique of this school on the epistemic teachings of liberalism provide an opportunity for Islamic discourse to provide a common space of epistemic teachings in the framework of interaction, peace and security for a favorable Muslim biologist in theoretical and practical fields. . From this perspective, the concept of justice is the center of gravity of this discourse. Under the concept of justice, there are common concepts between the two intellectual movements of Islam and communism. Virtuosity, a priori of goodness, multiculturalism, the explanation of the place of tradition and values, the emphasis on communities, are among the most important propositions that form the common theoretical foundations of the intellectual flow of congregations and Islam. The purpose of this research is to explain the position of the concept of justice in the Islamic thought of Islam, with a comparative approach and with the hermetic method of Quintana Skinner, to refine and analyze texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Congregational
  • Political Thought Islam
  • Imam Khomeini
قرآن
نهج البلاغه
ارسطو (1390). سیاست. ترجمه حمید عنایت. تهران: امیرکبیر
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
افروغ، عماد (1390). انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن، تهران: انتشارات سوره مهر
تبییان. تحلیل بحران شخصیت و هویت از دیدگاه امام خمینی (ره).سعید کریمی.https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/81467/10
 
تیلور،چالرز (1393).زندگی فضیلت مند در عصرسکولار.نرجمه فرهنگ رجایی. تهران: انتشارات آگاه.
ج.ل.ا گارسیا. (2008 ). فلسفه اخلاق مدرن و نقد مک اینتایر، ترجمه روح الله رمضانی، تهران: موسسه ترجمان.
جاویدی، طاهرلو و مهر محمدی، محمود (1385). «رویکردتطبیقی به دلالت های ترتیبی نظریه های دموکراسی چالش میان نظریه های لیبرال –جماعت گرا –و تفاهمی).،فصلنامه مطالعات اسلامی، ش71.
جمشیدی، محمد حسین (1380) نظریه عدالت تهران : پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
جمعی از مترجمان،جامعه گرایان ونقد لیبرالیسم،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،قم،1386
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
جوادی، آملی،عبدالله. تفسیر سوره شوری. ایات 12-7. www.shafaqna.com/persian. پایگاه بین المللی  همکاری‌های خبری شیعه.
حقیقت، سید صادق (1391). روش شناسی علوم سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه مفید.
دانش پژوه، مصطفی (1386). تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام.  دوره 8، شماره 26.
ربانی، گلپایگانی (1371). عدل و حکمت از دیدگاه شیخ مفید. کیهان اندیشه. شماره 46
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
سندل، مایکل (1393).  عدالت – کار درست کدام است؟ ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
سندل، مایکل. (1394). لیبرالیسم ومحدودیتهای آن. ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
فخار طوسی، جواد (1382). مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ ج 8 مقالات اخلاقی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
فوزی، یحیی (1382). «هویت جمعی از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه علمى متین، شماره 19
فوزی، یحیی (1388). اندیشة سیاسی امام خمینی، قم: نشر معارف
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
کلهر، علی (1386). مجله پاسدار اسلام، فلسفه و کلام. مرداد، شماره 305.
گنون، رنه (1372). بحران دنیای متجدد. ترجمه سید ضیاءالدین دهشیری. تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.چاپ دوم.
مجلسی، محمدباقر (1403 ق). بحار الانوار، ج 77،بیروت: الوفاء 77 : 67. ttps://www.noorlib.ir
مصباح یزدی، محمد تقی (1387). آموزش عقائد. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
مطهری، مرتضی (1397). عدل ا لهی. تهران : انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان (1380). تفسیر نمونه جلد4. تهران: دارالکتاب الاسلامیه،
موسوی  خمینی، روح الله (1376).چهل  حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ شانزدهم.
موسوی خمینی، روح الله (1375). چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی، روح الله (1377) شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ چهارم.
موسوی خمینی، روح الله (1380). چهل  حدیث. تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ بیست و چهارم.
موسوی خمینی، روح الله (1382). شرح حدیث جنود عقل وجهل،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی، روح الله (1393). صحیفه امام. جلد 11. تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی، روح الله (1393). صحیفه امام. جلد15. تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی، روح الله (1393). صحیفه امام.جلد4. تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خمینی، روح الله (1394). ولایت فقیه‏‏:(حکومت سلامی). تهران:‏ ‏‏مؤسسه چاپ و نشر عروج (‏‏وابسته به‏‏ ‏‏مؤسسه‏‏ ‏‏تنظیم و نشر آثار امام خمینی
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
نیاکویی، امیر (1386). «مسائل سیاست اجتماع گرایی»، فصلنامه سیاست، دوره37، شماره 4.
هابرماس، تیلور، سوزان ولف و... (1392). چند فرهنگ گرایی، ترجمه طاهر خدیو و سعید ریزوندی. تهران: رخ داد نو.
واعظی، احمد (1378). «جامعه گرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و هرمنوتیک»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41.
Bulent SENAY. ( 2008 ) . HERMENEUTICS IN ISLAM IN THE MIDST OF TEXT AND CONTEXTEuropean Muslim Network
Floistand, G. (1982). Contemporary Philosophy, London: Martinus Nijhoff publishers
Frazer, E. (1999). The problems of Communitarian Politics. Unity and conflict. Oxford University Press.
Macintyre, Alasdair. (1991)."Community, Law and the Idiom and Rhetoric of Rights
Taylor, Charles. (2007), A Secular Age, Cambridge Belnap Press of Harvard University