مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه فردوسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

چکیده

 
سبک زندگی در هر ساحتی شیوه‌های خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف زندگی است که متأثر از بینش‌ها، گرایش ها و شرایط محیطی شکل می گیرد. سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)، سبکی متأخر و مبتنی بر مبانی مورد التزام ایشان است که زمینه الهام پذیری گسترده ای را در میان آحاد مردم فراهم نموده است. سؤال این پژوهش آن است که مبانی گرایشی امام در سیاست کدام است و این مبانی، چگونه سبک زندگی سیاسی ایشان را تحت تأثیر قرار داده است؟ از دیدگاه امام، بینش های زندگی سیاسی و رسالت‌های ناشی از آن با گرایشات متعالی در انسان برهمکنش دارند و این گرایشات در ضمن تحلیل لوازم فطرت الهی انسان، قابل بررسی است. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام خمینی(ره) نشان می‌دهد در شکل‌گیری سبک زندگی سیاسی ایشان علاوه بر باورهای مبتنی بر سیاست الهی، گرایشاتی همچون توکل، شجاعت، استقامت و محبت به خلق و تبری از محبت به نفس و حب دنیا نیز حضور اثرگذاری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Tendency and Its Role in Imam Khomeini's Political Lifestyle

نویسندگان [English]

  • sayed hamed onvani 1
  • Noghani, Vahideh Fakhar 2
  • s s 2
  • SayedMortaza Hoseini Shahroudi 2
1 non
2 Faculty member of Ferdowsi University
چکیده [English]

Lifestyle in each area is a specific way of dealing with the most important life tasks that are shaped by insights, trends and environmental conditions. Imam Khomeini's political lifestyle is a later style based on his committed principles, which has provided a wide source of inspiration among individuals. The question of this research is what are the principles of Imam's tendency in politics and how have these principles affected his political lifestyle? From Imam's point of view, the insights of political life and the resulting missions interact with transcendent tendencies in human beings, and these tendencies can be studied while analyzing the essentials of human divine nature. The library method of data analysis in examining the works of Imam Khomeini (ra) shows that in shaping his political lifestyle in addition to

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Principles of Tendency
  • Political Lifestyle
  • Intoxicated Nature
  • Veiled Nature