تحلیل گفتمانی و جامعه شناختی دفاع مقدس و تاثیر آن در تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش و کارکردهای سیاسی و اجتماعی دفاع مقدس در جامعه ایران می باشد.سوال اصلی پژوهش حاضر پرداختن به این سوال می باشد که کارکردهای سیاسی و اجتماعی دفاع مقدس چیست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دفاع مقدس ضمن تقویت ابعاد جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی عناصر ایرانی هویت ملی، فرصت بی‌نظیری نیز برای احیا، بازسازی و تقویت عناصر مذهبی هویت جامعه ایران فراهم آورد. دفاع مقدس و سرمایه عاشورایی نهضت امام حسین (ع)، و نمادهای آن چون عدالت طلبی، آزادیخواهی، شهادت طلبی،مبارزه، قیام و استقامت در راه خدا و از جان گذشتگی و ایثار نقش اساسی در بسیج مردم علیه تهدیدات داخلی و خارجی، احیای هویت ملی و مذهبی و بازتولید قدرت و امنیت ملی در ایران ایفا نموده است. در مجموع رویکرد این پژوهش کیفی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و منابع معتبر فارسی و لاتین استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis and Society Recognition of Holy Defense and Its Impact on Strengthening Conditions, Unity and National Power

نویسنده [English]

  • reza eltyam
assistance of yasouj university
چکیده [English]

The present study seeks to explain the role and political and social functions of the sacred defense in the Islamic Republic of Iran. The main question of the present study is to address the question of what are the political and social functions of the sacred defense. The findings of the present study show that the holy defense, while strengthening the geographical, social, historical and political dimensions of the Iranian elements of national identity, also provided a unique opportunity to revive, reconstruct and strengthen the religious elements of the Iranian society. The holy defense and Ashura capital of Imam Hussein (AS) movement, and its symbols such as justice, freedom, martyrdom, struggle, uprising and perseverance in the way of God and sacrifice and self-sacrifice play a key role in mobilizing people against internal and external threats, legitimacy It has played a part in the Islamic system and the reproduction of national power in Iran. In general, the approach of this research is qualitative and for collecting information, the library method and valid Persian and Latin sources have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamic Revolution"
  • "Holy Defense"
  • "Discourse"
  • "National Power"