نقش اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

در تاریخ معاصر ایران حضور زنان در عرصه‌های سیاسی اجتماعی را می‌توان در جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و پس از آن در دوران پهلوی اول و دوم مشاهده کرد. انقلاب اسلامی ایران تحولات سیاسی اجتماعی عمیقی را در پی داشت که زنان نیز از این تحولات برکنار نبودند. استمرار مشارکت گسترده زنان در پدیده انقلاب اسلامی و نحوه حضور آنان در عرصه سیاسی اجتماعی و دیدگاهی که پس از انقلاب اسلامی درباره زنان و مشارکت سیاسی اجتماعی آنان شکل گرفت، نقطه عطفی در این دوره بود. این پژوهش با روش تاریخی-تحلیلی در پی پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی است که تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی در فراهم آوردن حضور گسترده و مشارکت فراگیر سیاسی اجتماعی‌ زنان در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ان چیست؟ براساس اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی(ره) یکی از مسائل مهم در جهان معاصر نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌هاست. با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) تفسیری جدید از تعالیم اسلام درباره حضور سیاسی اجتماعی زنان شکل گرفت که زمینه لازم برای استمرار شرکت فعال و صحیح زنان در عرصه سیاست و اجتماع را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Imam Khomeini's Political Thought in the Comprehensive Socio-Political Participation of Women in the Victory of the Islamic Revolution and After

نویسنده [English]

  • elahe vakili
Azad Islamic University Damavand
چکیده [English]

In the contemporary history of Iran, the presence of women in socio-political arenas can be seen in the tobacco movement, the constitutional movement and later in the first and second Pahlavi eras. The Islamic Revolution of Iran led to profound socio-political developments from which women were not excluded. The continuation of women's widespread participation in the phenomenon of the Islamic Revolution and the manner in which they participated in the socio-political arena and the perspective that emerged after the Islamic Revolution on women and their socio-political participation was a turning point in this period. This historical-analytical study seeks to answer the main question that what is the impact of Imam Khomeini's political thought in providing a broad presence and inclusive socio-political participation of women in the process of victory of the Islamic Revolution and after? According to the political jurisprudential thought of Imam Khomeini, one of the important issues in the contemporary world is the role of time and place in ijtihad and the type of decisions. According to Imam Khomeini's political thought, a new interpretation of the teachings of Islam on the socio-political presence of women was formed, which provided the necessary ground for the continuation of active and correct participation of women in politics and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Imam Khomeini
  • Socio-Political Participation
  • Women
  • Islamic Revolution