مطالعه و بررسی میزان تبیین ‏پذیری نظریه انقلاب دیویس در انقلاب ایران و بحرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

بررسی علل و زمینه انقلاب‏ها از مباحث مهم پژوهشی در حوزه علوم انسانی است. مطالعه میزان تبیین‏پذیری و انطباق نظریه جیمز دیویس در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب بحرین، از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب است، که ضرورت پژوهشی دارد. یکی از مباحثی که در مطالعه و بررسی این دو کشور انقلابی اهمیت و توجه پژوهشی دارد، تبیین پذیری نظریه‏های انقلاب تحلیل‏گران و محققین غربی در خصوص انقلاب‏های در جهان اسلام است. تئوری مورد بحث در این مقاله به عنوان یکی از نظریه‏های مطرح «جیمز دیویس یا منحنی جی» در این دو کشور است. این نظریه از سوی برخی از نویسندگان مورد تبیین و بررسی قرار گرفته و امروزه نیز جای بحث و پژوهش دارد. این نظریه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات بحرین در سال 2011 و پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نوشتار در صدد است تا با مطالعه و بررسی میزان تبیین‏پذیری نظریه معروف به «منحنی جی» با انقلاب در ایران و بحرین، به سنجش توانایی تبیین کنندگی این نظریه در تحولات انقلابی دو کشور بپردازد. نگارنده بر این باور است که این نظریه موفقیت چندانی در تبیین تحولاتی انقلابی دو کشور را دارا نیست؛ اگر چه توانایی تبیین بخشی از تحولات را داشته با تقلیل انقلاب اسلامی به رهیافت اقتصادی یا محرومیت سطح انقلاب و علت و عوامل انقلاب ایران و بحرین را فروکاسته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the degree of clarity of Davis revolution theory In the Revolution of Iran and Bahrain

نویسنده [English]

  • behzad ghasemi
uneversiy emam hosseyn
چکیده [English]

The study of the causes and causes of revolutions is one of the major issues in the field of human sciences. The study of the degree of clarity and adaptation of the theory of James Davis in the Islamic Revolution of Iran and the Bahraini revolution is one of the important issues in the field of revolution, which requires research. One of the issues that the study of these two revolutionary countries is of interest and research interest is the clarity of the theories of the revolution of Western analysts and scholars on revolutions in the Muslim world. The theory discussed in this article is one of James Davis's or J's Curriculum Theories in these two countries. This theory has been explored by some authors and is now under discussion. This theory has been discussed in the Islamic Revolution of Iran and developments in Bahrain in 2011 and thereafter. The paper seeks to assess the ability to explain this theory in the revolutionary developments of the two countries by studying the clarity of the theory known as the "Curve J" with the revolution in Iran and Bahrain

کلیدواژه‌ها [English]

  • slamic
  • Bahrain
  • Revolution
  • Davis
  • IRAN