دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی مدعو پردیس ارس دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر، دولت مجازی را فراتر از دولت الکترونیک یا دولت هوشمند می داند و از سوی دیگر، آن را فراتر از حکمرانی خوب یا دولت مطلوب، برمی شمارد، با این وصف، این مقاله، درصدد مقایسه آن ها به منظور برجسته کردن دولت مجازی، نیست از آن رو که چنین مقایسه ای، تعریف نویسندگان را از دولت مجازی که آن را ترکیبی از دولت های مذکور با اصول انسانی اخلاقی(دینی) و خصایصی چون فرامرزی بودن دولت، نفی حاکمیت بیگانگان و تاکید بر عنصر ایرانی اسلامی می دانند، تبیین نمی کند! علاوه بر ویژگی های مذکور، دولت مجازی با پذیرشِ اجزاء برجسته دولت الکترونیک و حکمرانی خوب، بر اصول انسانی اخلاقی در دولتی که آن را دولت مجازی در قواره جمهوری اسلامی می داند، به مثابه تبیینی بومی دینی از آن، تأکید می کند.اگر همین الان هم در تعامل و تقابل با دولت مجازی، اقدام کنیم دیر است و فردا دیرتر، زیرا نه تکنولوژی به انتظار ما می ماند و نه حامیان آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual government in the Islamic Republic of Iran and promoting legitimacy and political efficiency

نویسندگان [English]

  • mohammad sajad shiroody 1
  • ش ش 2
  • ی ی 2
  • reza mosavy 2
1 office
2 ش
چکیده [English]

The present article considers virtual government beyond e-government or smart government and, on the other hand, considers it beyond good governance or desirable government. However, this article seeks to compare them in order to highlight virtual government. , Such a comparison is not, because the authors consider the definition of virtual government as a combination of these governments with moral (religious) human principles and characteristics such as cross-border government, denial of foreign rule and emphasis on the Iranian-Islamic element, Does not explain! In addition to the above-mentioned features, the virtual government, by accepting the salient components of e-government and good governance, emphasizes the moral human principles in the government, which considers the virtual government in the Islamic Republic as an indigenous religious explanation of it. It is too late to act and interact with the virtual government now, and tomorrow is too late, because neither technology nor its supporters are waiting for us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual government
  • Islamic Republic
  • Indigenous-religious
  • e-government
  • good governance