بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم شامل توصیفی عالی از گذشته است و هم وظایف آینده نیروهای انقلاب را بازگو می کند.در این نوشته ، پس از اشاره به فرازهای مختلف و عمده بیانیه ، وارد بحث معرفی و پیشنهاد تعدادی راهکار و راهبرد در زمینه های چهارگانه فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و علمی فناوری گردیده ایم . بر این اعتقادیم که هم برای حل برخی مشکلات موجود و هم دستیابی به اهداف عالی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفید و دارای ثمر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statement of the second step of the Islamic Revolution and its strategies and strategies for implementation

نویسندگان [English]

  • ئ ئ 1
  • amirali ketabi 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.The statement of the second step of the Islamic Revolution includes an excellent description of the past and recounts the future tasks of the revolutionary forces. We have become socio-cultural, economic, political and scientific-technological. We believe that the implementation of these strategies and strategies will be useful and fruitful both for solving some existing problems and for achieving the high goals of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Omid Sadegh
  • The Role of Youth
احمد فاروقی و ژان لوروریه (1358). ایران برضد شاه،ترجمه مهدی نراقی، تهران: امیرکبیر.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
بیانات رهبری معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان –  12/6/86
بیانات رهبری معظم انقلاب در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌-13/11/88    
بیانیه گام دوم انقلاب در:  khamenei.ir
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
جوزف نای (1390). آینده قدرت، ترجمه رضا مراد صحرایی، تهران: انتشارات حروفیه.
حسین فردوست (1370). ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: روزنامه اطلاعات، ج1.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
کلر بریر و پیر بلانشه (1358). ایران: انقلاب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوی، تهران: کتاب سحاب.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
نیکی کدی (1369). ریشه­های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: قلم.