تاثیر شبکه های اجتماعی موبایل محور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ( با تاکید بر،تلگرام،واتساپ و اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قم

2 استاد یار دانشگاه آزاد واحد قم

چکیده

امروزه اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و منافع ملی بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، با توجه به تحولات شکل گرفته در عرصه های سیاسی و انقلاب ارتباطات، اعمال قدرت نرم بیش از هر زمانی دیگر میسر شده است. در این راستا، کشورها سعی دارند منافع و اهداف ملی خود در دیگر کشورها را از طریق اعمال قدرت نرم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به واسطه آن، همراه ساختن توده های مردم با سیاستهای مورد نظر، تأمین کنند. قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصر حاضر، جایگاه رفیعی یافته و علت این امر را می توان در کارآمدی، کم هزینه بودن و موفقیت بیشتر قدرت نرم نسبت به اشکال کلاسیک قدرت (قدرت سخت) جست و جو کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر واحدهای سیاسی، نیازمند بازشناسی، تقویت و کاربست قدرت نرم است، تا بدین وسیله قدرت ملی خویش را ارتقاء بخشد.
این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که شبکه های اجتماعی موبایل محور با تأکید بر پیام رسان های؛ تلگرام، واتس آپ و اینستاگرام چه تاثیری بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارند؟ که حدس نگارنده در پاسخ به پرسش فوق بر این فرض استوار است که؛ شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه با نفوذ غیر مستقیم برنگرش، علایق، روابط اجتماعی و سبک زندگی کاربران ایرانی از طریق ابزارهای فرهنگی یا ایدئولوژیک بر قدرت نرم جمهوری اسلامی تاثیر می گذارند
هدف این پژوهش بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی موبایل محور( با تاکید بر تلگرام،واتس آپ و اینستاگرام) بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و شناخت شبکه های اجتماعی موبایل محور، ویژگی های آنها، قدرت نرم و چگونگی تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی یاد شده بر قدرت نرم است که در تبیین چارچوب نظری تحقیق به نظریه " امپریالیسم فرهنگی" (Cultural Imperialismاستناد شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of mobile-centric social networks on the soft power of the Islamic Republic (with emphasis on Telegram, WhatsApp and Instagram)

نویسندگان [English]

  • ذ ذ 1
  • reza parizad 2
1
2 assistant professor faculty member islamic azad university qom
چکیده [English]

today the importance of soft power of countries in achieving national goals and interests is undeniable . on the other hand , due to the changes in political arenas and communication revolution , soft power has become possible more than ever . in this regard , countries try to provide their national interests and goals in other countries by applying soft power and influencing public opinion and through it , together with the people 's masses of interest . soft power is considered as one of the pillars of international politics in the present era , and it can be found in efficiency , low cost and more success of soft power than the classic forms of power ( hard power ) . like other political units , the islamic republic of iran requires recognition , enhancement and application of soft power to improve its national power .
this research seeks to answer the question that what impact on the soft power of islamic republic of iran on the soft power of the islamic republic of iran ? the author 's intuition in answering the above question is based on the assumption that mobile social networks , coupled with indirect influence of identity , interests , social relations and lifestyle of iranian users through cultural or ideological means influence the soft power of islamic republic of iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Soft Power"
  • "Social Network"
  • "Telegram"
  • "WhatsApp"
  • "Instagram"