بررسی تطبیقی ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مشارکت سیاسی، از شاخص‌های اصلی دموکراسی و مردم‌سالاری در نظام-های سیاسی محسوب می شود. یکی از اقتضائات برگزاری مطلوب انتخابات، نظارت درست بر آن است که اگر بخوبی صورت نگیرد صحت انتخابات را مخدوش می‌سازد. بحث نظارت بر انتخابات در ایران از جمله مباحثی است که از دهه 1370 به طور جدی در محافل سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی جامعة ما مطرح گردید و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری بر آن گرفته شد. ما در اینجا در پی آن هستیم تا در حد امکان، ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور، مفهوم و انواع نظارت، قلمرو آن، در حوزه حقوق عمومی و اساسی، دلایل و ضرورت وجود نظارت، شیوه های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی و غیر حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات آن، کیفیت بررسی صلاحیت نامزدها و مقایسه شرایط و صلاحیتهای آنان در ایران در مقایسه با دیگر کشورها را به اختصار مورد بررسی قرار می ‌دهیم. در حقیقت، سؤال اصلی این مقاله این است که آیا ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران، امری منحصر بفرد و مختص انتخابات در ایران است یا این که، گرچه دارای وجوه افتراقی با دیگر کشورهاست لکن نمی توان برای آن، ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها قائل شد.
وجه نوآوری این مقاله، مقایسه ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات در ایران، همچون استصوابی بودن(قدرت ابطال)، عام و فراگیر بودن، در همه مراحل بودن، غیر قابل پژوهش(اعتراض) بودن با دیگر کشورها و وجود نهادهای مشابه نظارتی با کارویژه های مشابه با شورای نگهبان در دیگر نظام ها... می باشد و تا آنجایی که بررسی ها نشان می دهد چنین مقایسه ای در این سطح تا کنون انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature and method of election supervision in Iran: a Comparative Study

نویسنده [English]

  • sayyed mohammad reza marandi
department of political jurisprudence. shahid beheshti university
چکیده [English]

Election, as the main symbol of political participation, is considered one of the important features of democracy in political systems. To ensure the safety of elections and protect the people's vote, should always monitor the shape of election. Basically, one of the prerequisites for the proper election is the correct monitoring of the fact that if the election is not conducted well, the validity of the election will be distorted.
The election monitoring issue has been seriously discussed in the political, press and academic circles of Iranian society since the 1370 A.H s/1990 A.D s, and encountered many legal and Political challenges and debates.
In this study, as much as possible, we investigate the concept and types of supervision, its scope, in the field of public and fundamental rights, reasons, nature and necessity of supervision, methods of its implementation in different countries and in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and of course the Legal and non-legal reasons of this kind of election monitoring. We also briefly review the Guardian Council's oversight of the election and its drawbacks and suspicions, the quality of the candidates' qualifications and the comparison of their conditions and qualifications in Iran with those in other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Election Supervision
  • Approval Supervision
  • Monitoring Intuitions
  • Guardian Council