بررسی موانع تحقق عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی و راهکارهای رفع آن‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 حوزه علمیه و دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران به شمار می‌رود که مفاهیم تازه‌ای را به حوزه‌ی گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران وارد کرد. این انقلاب بر پایه اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته که یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های آن، عدالت و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. معمارکبیر انقلاب اسلامی با آرمان عدالتخواهانه، مردم را به مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی فراخواند. اکنون که سال‌ها از آن فریادهای عدالتخواهانه می ‌گذرد، دغدغه‌ی عدالت، آزمون دشواری را فراروی کارگزاران نظام نهاده تا کارآمدی خود را در آیینه‌ی عدالت بنگرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره اجرای عدالت بخصوص عدالت اجتماعی را در جامعه به مسئولان و کارگزاران توصیه می‌کردند و بر لزوم تحقق آن تأکید دارند. باید اذعان کرد که علی‌رغم تلاش کارگزاران در طول 42 سال گذشته، آنچنان که شایسته نظام اسلامی می‌باشد عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه در جامعه تحقق نیافته است. سؤال اصلی پژوهش، این است که چه موانعی در راه تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد و چه مواضعی از جانب مقام معظم رهبری در راستای رفع این موانع ارائه شده است؟ روش پژوهش در مقاله‌ی حاضر، توصیفی‌ـ تحلیلی است و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ایی گردآوری شده و بر مبنای این اطلاعات و داده‌ها، موضوع فوق مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای اجرای هر چه بهتر عدالت اجتماعی در جامعه باید نظریه‌ای ناب و اصیل در خصوص عدالت اجتماعی، از دیدگاه‌ مقام معظم رهبری که منطبق بر متون دینی است، استخراج گردد و به صورت قانونی، توسط کارگزاران نظام در جامعه به اجرا درآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the obstacles to the realization of social justice in the Islamic Republic and solutions They are from the perspective of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Naser Forouhi 1
 • rahman solati 2
1 University of tabriz
2 howzeh elmieh and university of tabriz
چکیده [English]

The Islamic Revolution is a turning point in the history of Iran that introduced new concepts into the field of political and social discourse in Iran.This revolution is based on the jurisprudential-political ideas of the Shiite school, one of the main teachings of which is justice and the realization of social justice in society.The great architect of the Islamic Revolution called on the people to fight against discrimination and injustice with the ideal of justiceNow that years have passed since those cries for justice, the concern for justice has put a difficult test on the agents of the system to look at their efficiency in the mirror of justice.The main question of the research is what are the obstacles to the realization of social justice and what positions have been presented by the Supreme Leader in order to remove these obstacles?The research method in this article is descriptive-analytical and the information has been collected in the form of libraries and based on this information and data, the above subject has been evaluated and analyzed.The findings of this study show that in order to better implement social justice in society, pure and original theories about social justice should be extracted from the perspective of the Supreme Leader, which is consistent with religious texts.And legally, to be implemented by the agents of the system in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic
 • Ayatollah Khamenei
 • Social Justice
 • Obstacles and Solutions
 1. قرآن کریم
 2. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد.(1392).المفردات، ترجمۀ حسین خداپرست، قم: نویداسلام.
 3. امام‌علی.(1386). نهج البلاغه، ترجمۀ محمددشتی، قم: انتشارات مباهله.
 4. عبده، محمد.(1412).شرح نهج‌البلاغه، قم: دارالذخائر.
 5. مکارم‌شیرازی، ناصر.(1381). یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، قم: انتشارات موسسه دارالکتب الاسلامیه.
 6. معین، محمد.(1387). فرهنگ معین،تهران: انتشارات معین.
 7. ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم.(1363). لسان‌العرب؛ قم: نشر ادب الحوزه.
 8. قرائتی، محسن. (1362). مجموعه درس‌هایی از قرآن، قم: انتشارات در راه حق.
 9. کوکب، محمد.(1397). عدالت به روایت استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
 10. دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن.(1412). إرشاد القلوب إلی الصواب،ترجمه رضایی، قم: انتشارات شریف‌رضی.
 11. مجلسی، محمدباقر.(1396). بحارالانوار، قم: انتشارات اسلامیه.
 12. صدوق، ابن‌بابویه.(1383). علل‌الشرایع، قم: انتشارات مکتب‌الحیدریه.
 13. حرعاملی، شیخ محمدبن حسن.(1414). وسائل الشیعه، قم: انتشارات آل‌البیت.
 14. هادی منش، ابوالفضل.(1391). تبلیغ در ماه رمضان، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.

سایت‌ها

 1. سایت مقام معظم رهبری khamenei.ir