جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

4 استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و‌علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، تهران، ایران.

چکیده

از اساسی ترین ابزارهای حکمرانی، ترسیم هدف و برنامه ریزی برای تحقق نتایج و ثمرات سیاست های متخذه می باشد. آینده مفهوم مبهم و راز آلودی است که بشر برای مدیریت، کنترل، پیش بینی و پیش گویی آن تلاش قابل توجهی را مصروف داشته و می دارد. سیاستگذاری بدون مد نظر داشتن آینده آن، امری نامعقول و غیرقابل پذیرش خواهد بود. بر این اساس از جمله اموری که نظام های سیاسی باید به آن توجه ویژه ایی داشته باشند، آینده نگری و ترسیم و تصویر سازی آن چیزی است که به واسطه برنامه ها و سیاست های خویش در صدد تحقق و رسیدن به آن هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه تجربه 4 دهه حکمرانی و سیاستگذاری این موضوع را از نظر دور نداشته است.
صدور بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری و در چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، در همین راستا قابل سنجش و ارزیابی خواهد. بر این اساس سئوال این نوشتار بدین صورت خواهد بود که؛ جایگاه بیانیه گام دوم در رویکرد آینده نگرانه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه ترسیم شده، در پاسخ به پرسش مطرح شده بدین گونه است که؛ بیانیه گام دوم، جایگاهی راهبردی و تعیین کننده در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران دارد. در واقع با تأکیدات مقام معظم رهبری در تمام ارکان نظام این رویکرد در حال تبدیل شدن به محور اصلی امور در شئونات مختلف است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیلی_تبینی و مبتنی بر روش سناریویسی در آینده پژوهشی ، به بررسی عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی بر مدار آینده نگری خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the second step statement in the future of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar TAROMI 1
  • Afshin Zargar 2
  • Hoseinali Nowzari 3
  • Rahmat Haji Mina 4
1 Faculty member of Islamic Education Department, Islamic Azad University
2 Department of Political Science Islamic Azad University Karaj Branch,
3 Department of Political Science Islamic Azad University Karaj.
4 Department of Communication and Social Sciences East Tehran Branch
چکیده [English]

One of the most basic tools of governance is drawing the goal and planning for the realization of the results and fruits of the adopted policies. The future is a vague and mysterious concept that human beings have made and are making significant efforts to manage, control, predict. Policy-making without considering its future would be unreasonable and unacceptable. Accordingly, one of the things that political systems should pay special attention to is futurism what they are trying to achieve through their programs and policies. The Islamic Republic of Iran has not overlooked this issue due to its experience of 4 decades of governance and policy-making.
The issuance of the second step statement by the Supreme Leader on the fortieth anniversary of the victory of the Islamic Revolution can be measured and evaluated in this regard. Accordingly, the question of this article will be: What is the position of the second step statement in the futuristic approach of the Islamic Republic of Iran? The hypothesis drawn, in response to the question posed is as follows; The second step statement has a strategic and decisive position in the future of the Islamic Republic of Iran. In fact, with the emphasis of the Supreme Leader in all pillars of the system, this approach is becoming the main axis of affairs in various matters.
This article will use the analytical-explanatory method and based on the scenario writing method in the future of research, to examine the forty-year performance of the Islamic Republic on the orbit of futurism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • Second Step Statement
  • Islamic Republic of Iran
  • Governance and Policy Making