تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف پردیس شهید رجائی دانشگاه فرهنگیان قزوین ، قزوین ، ایران

2 هیات علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استادیار گروه الهیات و معلرف پردیس آیت الله طالقانی دانشگاه فرهنگیان قم، قم، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت خود، به گام دوم رسیده است. این گام دارای سه سطح انسان سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است که هریک نیز در سه جهت نظریه پردازی، نمونه سازی و راهبردنگاری،چشم انداز آینده انقلاب اسلامی را تداعی می‌سازند.امام خامنه‌ای (حفظه الله) دربیانیه گام دوم خود به بیان کلیات این گام و در سخنرانی‌های مختلف به بیان ابعاد مختلف آن پرداخته اند. از این‌رو ضرورت دارد که این لایه‌های و ابعاد مختلف آن با هدف شناسایی دقیق مسیر، تبیین و توصیف گردد.پژوهش حاضر تلاشی است که بر اساس بیانات معظم له در زمینه تعمیق معنویت درگام دوم انقلاب به رشته تحریرآمده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که فرایند تعمیق معنویت بر اساس بیانیه گام چگونه قابل صورتبندی است؟ در نتیجه برای نیل به پاسخ، به جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و بررسی آنان به صورت توصیفی-تحلیلی می‌پردازد.چشم انداز آن نیز بیان ابعاد و لایه‌های دیگربیانه گام دوم انقلاب با هدف راهبردنگاری در این زمینه برای استفاده نیروهای انقلاب در جهت برپایی تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی برای عصر ظهور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deepening spirituality in the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

  • mahdi mohamadzadeh 1
  • amir sekavatan 2
  • mohamad hosin zarei rezai 3
1 mmmm
2 mmmmm
3 mmm
چکیده [English]

The Islamic Revolution has reached the second step in its path. This step has three levels of humanization, socialization and civilization, each of which in three directions of theorizing, modeling and strategy, evoke the future perspective of the Islamic Revolution. They have expressed the generalities of this step and in different lectures they have expressed its different dimensions. Therefore, it is necessary to explain and describe these layers and its various dimensions with the aim of accurately identifying the path. The main question of the present study is how the process of deepening spirituality can be formulated based on the step statement? As a result, in order to achieve the answer, it collects information in the form of a library and examines them in a descriptive-analytical way. The forces of the revolution are in the direction of establishing a new Islamic civilization and laying the groundwork for the age of emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • the second step
  • socialization
  • civilization