نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

با توسعه تکنولوژی ارتباطی نقش‌آفرینی دولت‌ها در کنترل بسیاری از امور به ویژه جریان اطلاعات کنترل و هدایت افکار عمومی و روز به روز تضعیف می‌شود؛ همچنین فضای مجازی سبب دگرگونی ریخت جامعه و اخلال در نظام ارزشی، گسترش جاسوسی نوین و توسعه نبردهای هیبریدی شده و از این جهت، تهدیدات امنیتی جدی را شکل داده است. در شرایط کنونی، زیرساخت ارتباطی موجود در ایران، وابستگی قابل توجهی به شبکه جهانی اینترنت دارد و این موضوع، چالش‌های جدی برای استقلال و امنیت جمهوری اسلامی ایران تولید کرده است. به‌دلیل عدم اطمینان پذیری چنین ساختار ارتباطی‌ای، پایداری و امنیت ارتباطات بر بستر شبکه موجود نیز به مخاطره خواهد افتاد. هدف این پژوهش، تبیین نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟» برای انجام این پژوهش، از روش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری بهره گرفته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، تحقق شبکه ملی اطلاعات می‌تواند زمینه‌ی مصونیت ذخایر اطلاعات ملی، ارتقای توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات سایبری، حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، توسعه پدافند غیرعامل و... را مهیا سازد. مهمتر تضمین استقلال و امنیت کشور و تحقق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر است که این امر وابستگی کلیدی به تحقق شبکه ملی اطلاعات در سه بعد زیرساخت، سرویس و محتوا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the national information network in strengthening the independence and national security in the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mohammad rahim eyvazi 1
  • safiye rezaee 2
  • mohsen mohammadi khanghahi 2
1 shahed
2 shahed
چکیده [English]

With the development of communication technology, the role of governments in controlling many matters, especially the flow of information and controlling and guiding public opinion, is weakening day by day. Cyberspace has also transformed society and disrupted the value system, expanding new espionage and developing hybrid battles And because of this, it has created serious security threats
In the current situation, the existing communication infrastructure in Iran is significantly dependent on the World Wide Web, and this issue has produced serious challenges for the independence and security of the Islamic Republic of Iran. Due to the unreliability of such a communication structure, the stability and security of communications on the existing network platform will also be compromised.
The purpose of this study is to explain the role of the national information network in strengthening the independence and national security in the second step of the Islamic Revolution.Therefore, the main question of the research is :What is the role of the national information network in strengthening the independence and national security in the second step of the Islamic Revolution?
For this research, the method of document analysis has been used and for data collection, fish taking tools have been used. According to the research findings, the realization of the national information network can provide the ground for the protection of national information reserves, enhance deterrence against cyber threats, protection of privacy and legitimate freedoms, development of passive defense, and so on.
The most important thing is to guarantee the independence and security of the country and the realization of the sovereignty of the Islamic Republic of Iran in cyberspace, which is a key dependence on the realization of the national information network in three dimensions of infrastructure, service and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Cyberspace
  • National Information Network
  • Independence
  • National Security
  • Islamic Republic of Iran