نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پست دکتری دانشگاه شهید بهشتی – مدرس دانشگاه کاشان، ایران

2 خیابان معلم غربی، ک 12، جامعه مدرسی

چکیده

یکی از دل‌مشغولی‌های عمده کارگزاران هر حکومتی پیشرفت و بهبود حکمرانی در حوزه اجتماع و سیاست است، در طول چند قرن گذشته مکاتب گوناگون سعی کرده‌اند با توجه به مبانی اندیشه‌ای و شرایط سیاسی و اجتماعی خود به آن پاسخ داده و راهبردهایی برای رسیدن به آن تعیین نمایند. ایران در طول دو سده گذشته که در مسیر پیشرفت قرارگرفته و دارای تجربیاتی موفق و ناموفق در این عرصه بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران سعی شد که برنامه‌های پیشرفت برخلاف گذشته غیر تجویزی و برآمده از نیازها، آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی تدوین گردد. این پژوهش بر اساس نظریه داده بنیاد سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای چگونه قابل تبیین است؟
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نظریه پیشرفت سیاسی بر اساس مبانی معرفت شناختانه و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در طول تحقق یک فرایند بلندمدت مبتنی بر گفتمان سازی، مدیریت مکتب، فرهنگ و هویت و عقلانیت است که منتج به‌نظام سیاسی کارآمد و ایجاد یک جامعه متحول می‌شود، نظام سیاسی کارآمد مبتنی بر عدالت محوری، شایسته‌سالاری، پاسخگویی و نظارت و جامعه تحول‌خواه مبتنی بر آزادی و برابری سیاسی و اجتماعی، اعتقادی، و جود احزاب، و سازمان‌های غیردولتی، معنویت و اخلاق محوری است؛ موانع تحقق پیشرفت سیاسی به دودسته ساختاری و رفتاری تقسیم می‌شود، هدف پیشرفت سیاسی دست‌یابی به تمدن نوین اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of political progress in the thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

 • mansour mirahmadi 1
 • mohamad ali nazary 2
1 Post-doctoral researcher at Shahid Beheshti University - lecturer at Kashan University, Iran
2 خیابان معلم غربی، ک 12، جامعه مدرسی
چکیده [English]

One of the main concerns of the agents of any government is the development and improvement of governance in the field of society and politics. Over the past few centuries, various schools have tried to respond to it according to their ideological foundations and political and social conditions and determine strategies to achieve it. . Iran has been on the path of progress over the past two centuries and has had successful and unsuccessful experiences in this field. After the Islamic Revolution of Iran, it was tried to formulate development plans, unlike in the past, which were not prescribed and came out of the needs, ideals of the Islamic Revolution and national interests. This research, based on the data theory of foundation and the method of interrogation, tries to answer the question of how the theory of political progress can be explained in the thought of Ayatollah Khamenei?
The research findings show that the theory of political progress is based on epistemological foundations and political and social contexts during the realization of a long-term process based on discourse, school management, culture, identity and rationality that results in an efficient political system and a transformed society. An efficient political system based on justice, meritocracy, accountability and oversight, and a transformational society based on freedom and political and social equality, belief, and the existence of parties, and non-governmental organizations, spirituality and ethics; Obstacles to political progress are divided into two categories: structural and behavioral. The goal of political progress is to achieve a new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Progress
 • Ayatollah Khamenei
 • Principles
 • Process
 • Results
 1. قرآن کریم.

  آقا بخشی، علب(1374). فرهنگ علوم سیاسی،  تهران انتشاران فرهنگی.

  امام خمینی، روح‌الله(1361). صحیفه نور، مرکز انقلاب اسلامی.

  امام خمینی، روح‌الله(1376). تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

  امام خمینی، روح‌الله(1381). شرح حدیث عقل و جنود، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره).

  آیت‌الله خامنه‌ای، سایت خامنه‌ای. آی آر www.khamenei.ir.

  جعفری، محمدرضا(1377). فرهنگ ، تهران، نشر نو.

  حسن خانی، سعید(1400). راهکارهای تحقق بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی در حوزة ارتقای قدرت ‌سازی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا. راهبرد سیاسی، 5(17)، 177-208.

  داستانی بیرکی، علی(1381). مروری بر اندیشه سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، تهران: نشر عروج.

  ربانی ، علی (1395). مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

  رکابیان، رشید و پورحسن، ناصر(1399). الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(باتاکیدبربیانات مقام معظم رهبری)، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(4)، 89-110.

  سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی). مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.

  سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی). مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.

  شیخ الصدوق؛ بی تا علل الشرایعف بی جا

  الطافی تکان تپه، رحمان و رنجبریان، رسول(1400). بررسی نقش مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 10(4)، 285-304.

  علویان، مرتضی و ذکریاپور، سعید(1400). واکاوی جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته، مبتنی بر اندیشه آیت الله خامنه ای(مدظله العالی). جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 53-79.

  عمید زنجانی، عباس علی(1384). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. تهران: انتشارات طوبا.

  فراست خواه ، مسعود (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه بر پایه تهران: انتشارت آگاه.

  فلیک، آوه(1382). درآمدی بر تحقیق کیفی مترجم: هدی جلیلی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

  کتابی، امیرعلی(1400). نسبت سنجی عدالت اجتماعی با الگوهای توسعه دولت های پس از انقلاب اسلامی. جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 29-52.

  محمدی ری شهری محمد ؛(1438) میزان الحکمه، ج ۱، قم، دارلحدیث

  مرندی، محمدرضا(1399). جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 220-239.

  منتظر قائم، مهدی(1381). آزاد یهای شخصی و فکر ، ی تهران: ستاد بزرگذاشت یکصدمین سال میلاد امام(ره).

  میر احمدی، منصور(1388). آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه، علوم سیاسی، 1(3)، 75-107

  میلانی، محسن(1383). شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی. ترجمه مجتبی عطار زاده. تهران: انتشارات، گام نو.

  واعظی، احمد(1388). ابعاد معرفت شناختی فلسفه سیاسی اسلام، علوم سیاسی، 4(48).7-24.

  Oxford advanced learners dictionary 2005.

  Plano .Roy. Olton. Jack(1982) The international relations dictinery.western Michigan p.