واکاوی تحلیلی معنای امید در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای؛ با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امید یکی از مقولات مهم و کاربردی برای پیشبرد امور فرد و جامعه به‌حساب می‌آید. امید هرچند در ابتدا مفهومی کلی و بدیهی به نظر می‌آید اما با کمی واکاوی می‌توان پی به پیچیدگی‌های آن برد. در مقاله حاضر هدف دستیابی به جهت‌گیری‌ها نسبت به امید و نقش آن در آینده انقلاب اسلامی است. از اینرو مسئله تحقیق چیستی و چگونگی تحقق امید در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر بیانیه گام دوم است. روش این تحقیق کیفی بوده و در جمع‌آوری داده‌ها از روش اسنادی و در تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون بهره گرفته‌شده است. یافته‌های تحقیق 5 مضمون اصلی را از بیانیه گام دوم نشان می‌دهد که مضمون عصر جدید عالم به‌عنوان مضمون پایه شناسایی شد. به این معنا که با آغاز انقلاب اسلامی دوران جدیدی شکل‌گرفته که با دشمنی دشمنان همراه بود اما ظرفیت‌های امیدبخشی برای مقابله با آن‌ها وجود دارد که درواقع مهم‌ترین این ظرفیت‌ها امید و اعتماد است. از نتایج این مقاله آن است که امید در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای کلید همه قفل‌ها و مایه پیشرفت و حرکت روبه‌جلو است و امید تعبیر به اعتماد و اطمینان و نیز حرکت و پیشرفت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the meaning of hope in Ayatollah Khamenei's statements; Emphasizing the statement of the second phase of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mohammad soheilsarv 1
  • Jafar Hezarjaribi 2
  • Shahabeddin Alemi 3
1 Allame
2 Professor,Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences
3 Islamic Azad
چکیده [English]

Hope is one of the most important and practical categories for advancing the affairs of the individual and society. The purpose of this article is find orientations towards hope and its role in the future.The issue of this research is what and how hope is realized in Ayatollah Khamenei's statements emphasizing the statement of the second phase of the Islamic Revolution of Iran. The method of this research is qualitative and the documentary method has been used in data collection and the thematic analysis method in data analysis. The research findings show the 5 main themes of the second phase statement that the theme of "New Era of the World" was identified as the basic theme. In other words, with the beginning of the Islamic Revolution, a new era has been formed which has been accompanied by the enmity of the enemies, but there are hopeful capacities to face them, and in fact, the most important of these capacities is "hope and trust".This article shows that hope in Ayatollah Khamenei's thought is the key to all the locks and the source of progress and progress, and "hope" has been interpreted as "trust and confidence" as well as "movement and progress".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope
  • Ayatollah Khamenei
  • Statement of the Second phase of the Islamic Revolution
  • Trust
  • Progress