تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، قم، ایران

2 استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، قم، ایران

چکیده

چکیده
مقاله حاضر به تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله) می‌پردازد. (مسأله) در این مقاله چیستی پیش شرط ها و استلزامات دولت اسلامی در اندیشه معظم له، با روش کیفی تحلیل مضمون و به کارگیری نرم افزار MAXQDA بررسی شده است. (روش) ایجاد دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله)، دارای جایگاهی مهم و کلیدی می باشد. در اندیشه ی تمدنی مقام معظم رهبری دولت اسلامی ابزاری برای تحقق حیات طیبه می‌باشد که در آن پیشرفت های مادی و معنوی در جامعه محقق خواهد شد. اینکه از نظر مقام معظم رهبری(حفظه الله) استلزامات تحقق دولت مطلوب اسلامی چیست و چه پیش شرط هایی برای ایجاد چنین دولت مطلوبی ضرورت دارد نیازمند بررسی و پژوهش می باشد. با توجه به بررسی سخنان مقام معظم رهبری(حفظه الله) درباره ماهیت، ضرورت، هدف و منابع و مبانی نظری تحقق دولت اسلامی در کشور، پیش شرط های لازم در تحقق دولت اسلامی را می توان نتیجه گرفت. معظم له معتقد هستند جهت تحقق دولت اسلامی که لازمه ی ایجاد حیات طیبه در جامعه می باشد، هم استلزامات ساختاری و بنیادی و هم استلزامات کارگزاری متناسب با منابع اسلامی استخراج گردیده و به کار گرفته شوند.(یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the preconditions and implications of the realization of the Islamic State in the idea of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • rasuol molaei 1
  • golamreza behroozilak 2
1 Bagher al –Olum University/ political science
2 Professor, Department of Political Science / Baqer al-Uloom University / Qom
چکیده [English]

The present paper seeks to analyze the content of the preconditions and implications of the Islamic State in the thought of the Supreme Leader (Habosh Allah). (Issue) In this article, what are the preconditions and implications of the Islamic state in the great thought of Islam, by the qualitative method of analysis and application of MAXQDA software. (Methodology) The creation of an Islamic state in the thought of the Supreme Leader (Habosh Allah) has a key position. In the thought of civilization, the Supreme Leader of the Islamic State is an instrument for the realization of Tibet's life, in which material and spiritual advances will be realized in society. In the view of the Supreme Leader (Hafsah Allah), the imperatives of the realization of the Islamic state and the prerequisites for the establishment of such a desirable state requires research and research. Considering the views of the Supreme Leader (Habosh Allah) on the nature, necessity, purpose and resources and the theoretical foundations for the realization of the Islamic State in the country, the prerequisites for the realization of the Islamic State can be concluded. In order to realize the Islamic state which is necessary for the creation of life in society, the Supreme Leader believes that both structural and fundamental implications and brokerage requirements are appropriate for Islamic resources. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Supreme Leader
  • preconditions
  • implications
  • subject analysis
  • Islamic state
قرآن کریم.
نهج البلاغه، ترجمه دشتی.
الامام موسوی خمینی، سید روح الله (1377). ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
آقاپیروز، علی و دیگران (1383). مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر مهدی الوانی، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
برزگر، ابراهیم (1383). آموزش دانش سیاسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.
بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری                                                 leader.ir
پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مقام معظم رهبری به نشانی:                    farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1358). به سوی دولت اسلامی(رهنمودهای آیت‌الله خامنه‌ای)؛ تهران: مرکز تحقیقات اسوه.
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1356). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
حقیقت، سیدصادق (1389). مساله ساختار-کارگزار در علوم اجتماعی، فصلنامه روش شناسی  در علوم انسانی، شماره64 و65.
خسروپناه، عبدالحسین و جمعی از پژوهشگران (1398). منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پنجم.
رستمی پور، سجاد (1397). اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای، تهران، اننتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
رضایی منش، بهروز و بابایی جرد، حسین (1394). معنا شناسی نظام سازی و روش شناسی کشف نظام از منابع دینی، قبستان.
سایت مکس کیو دا
شمس الدین، محمد مهدی (1375). نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عابدی جعفری، حسن و دیگران(1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین، روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال5، شماره2، پاییز و زمستان.
عضدانلو، حمید (1384). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی.
فیرحی، داوود (1395). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت.
قحف، منذر (1384). نقش اقتصادی دولت در اسلام، ترجمه محمدتقی گلیک حکیم آبادی، در کتاب: درس هایی در اقتصاد اسلامی، قم: دانشگاه مفید، ص175/213.
کانت؛ ایمانوئل (1367). تمهیدات،  ترجمه حداد عادل، تهران: انتشارات هجرت.
لمبتون، ان کی. اس (1385). دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: مؤسسه عروج.
لواسانی، سید سعید، 1383، مفهوم دولت دینی، در کتاب: جاسبی، عبدالله، دائره المعارف حکومت و سیاست: مفهوم دولت/ مفهوم دولت دینی، تهران، دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، ص45/107.
مجموعه بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری، لوح فشرده حدیث ولایت، قم؛ خدمات فرهنگی مرکز نور.
مجموعه مصاحبه های مقام معظم رهبری، تهران، انتشارات سازمان فرهنگی انقلاب اسلامی.
مطهری، استاد شهید مرتضی مطهری (1379). مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، تهران:  انتشارات صدرا.
مهاجرنیا، محسن (1397). فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ ششم.
واعظ، محمد؛ قنبری عبدالله (1388). دولت اسلامی، توسعه علوم و فناوری و رشد اقتصادی ایران، مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی، مشهد: ارسلان.
وینسنت، اندرو (1371). نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هیوود، اندرو (1387). مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران: علمی و فرهنگی.
هیوود، اندرو (1392). سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، نشرنی، تهران: چاپ سوم.
Braun, Virginia & Victoria Clarke (2006), "Using Thematic Analysis in Psychology" , Qualitative Research in Psychology, 3:2, pp. 77-101.
Boyatzis, Richard E. (1998), Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development, USA: Case Western Reserve University, Case Western Reserve University.
Sodaro, Michael J., 2008, Comparative politics: a global introduction, London, McGraw-Hill.
Caramani, Daniele, 2008, Comparative politics, Oxford, Oxford university press. Newton, Kenneth, and Deth, Jan W. van, 2005, Foundations of comparative politics: democracies of the modern world, Cambridge, Cambridge University Press.