کارکرد وحدت آرمانی در تحقق وعده‌های الهی (مطالعه موردی: انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد

چکیده

وحدت از آموزه‌های قرآنی است که تحقق برخی از وعده‌های الهی منوط به شکل یافتن آن در جامعه اسلامی عنوان گردیده است. با این‌که قرآن کریم به وحدت فرمان داده و از تفرقه بازداشته است، ولی در عمل این حقیقت محقق نشده و تفرقه و عدم اتّحاد در میان امّت اسلامی از آغاز تا کنون وجود داشته است.این مقاله با هدف بررسی کارکرد وحدت آرمانی در تکامل انقلاب اسلامی به روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته و با تطبیق عملکرد اهل‌بیت علیهم‌السلام با فرامین قرآن، تعریف جدیدی از نحوه‌ی پیاده‌سازی وحدت در امّت اسلامی ارائه داده است. نتیجه این که: الف) برای حصول وحدت به سه رکن اجتماع، منشور مورد اتفاق و رهبر و محور وحدت نیاز است. که نسبت به جامعه‌ مخاطب آن به اشکال مختلف و لایه‌های متعددی قابل تقسیم است. و نیز بنا به زمان و شرایط ممکن است حتّی نوع خاصی از آن در حال اضطرار مختلف باشد، امّا گمان می‌رود آن‌چه متناظر با حصول وعده‌های الهی در قرآن است، نوع خاصی از وحدت ایمانی است که به آن وحدت آرمانی اطلاق گردید. رهبری در اتّحاد ایمانی، و پیشبر اهداف اصلی آن نقش بی بدیلی ایفا می‌کند.
ب) وحدت آرمانی دستوری الهی که اجرای آن رضایت او را به دنبال دارد و منجر به حصول توفیقات گوناگون مؤثر در ارتقاء جامعه و باعث کیفیت بخشی به کارکرهای انقلاب اسلامی می‌شود.سپس با استمرارآن موجبات استمرار نظام اسلامی فراهم می‌شود که در سایه آن دشمنان و بدخواهان شناسایی و نقشه‌ها شوم آنان نقش برآب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of ideal unity in the fulfillment of divine promises (Case study: Islamic Revolution)

نویسنده [English]

  • mohamad javad tavakoli khaniki
Faculty of Holy Quran University and Sciences, Mashhad Faculty of Quranic Sciences
چکیده [English]

Unity is one of the Qur'anic teachings that the fulfillment of some divine promises is conditional on its formation in Islamic society. Although the Holy Qur'an has commanded unity and prevented division, in practice this fact has not been realized and there has been division and disunity among the Muslim Ummah from the beginning until now. This article aims to examine the function of ideal unity in the evolution of the Islamic Revolution. It has been organized in a descriptive-analytical method and by adapting the performance of the Ahl al-Bayt (as) to the commands of the Qur'an, it has provided a new definition of how to implement unity in the Islamic Ummah. The result is that: a) In order to achieve unity, the three pillars of society, the common charter and the leader and axis of unity are needed. In relation to the target community, it can be divided into different forms and several layers. Also, depending on the time and circumstances, even a certain type of it may be in different urgencies, but it is thought that what corresponds to the fulfillment of divine promises in the Qur'an is a special type of unity of faith, which was referred to as ideal unity. Leadership plays an irreplaceable role in the unity of faith, and in advancing its main goals.
B) The ideal unity of the divine order, the implementation of which follows his satisfaction and leads to various successes effective in promoting society and improving the quality of the work of the Islamic Revolution. Malicious people are identified and their sinister plans are thwarted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Unity "
  • "guardianship "
  • "Unity of faith"
  • "Islamic Ummah"
  • "Continuation of the Islamic system"