واکاوی اقدامات اجتماعی و فرهنگی منتسب به حکومت پهلوی 1304-1320 در مستند تلویزیونی رضاشاه شبکه من و تو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

چکیده

مستند رضاشاه شبکه ماهواره‌ای من و تو، یکی از اقدامات این شبکه در راستای تاریخ‌سازی جدید و تحریف تاریخ معاصر ایران است. تهیه‌کنندگان این اثر با نشان دادن تصاویر خرابی‌های دوره قاجاری، ورود رضا پهلوی به ارکان قدرت‌سیاسی را معجزه‌ای برای پایان یافتن اوضاع نابسامان آن دوران تلقی کرده و اقدامات فراوانی را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به وی نسبت می‌دهند. اقداماتی که به طور کلی چهره ایران را از ویران‌سرایی کامل به یک کشور مدرن و قدرتمند در منطقه تبدیل می کرد. از این‌رو مقاله حاضر درصدد است تا به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از اسناد و منابع به بررسی تحریف‌های مطرح شده در مستند رضاشاه بپردازد. سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود؛ 1. موضوعات پیرامون اقدامات فرهنگی و اجتماعی دوره رضاشاه در مستند، تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ و اینکه اداره کنندگان منصوب‌شده حکومت پهلوی در ایجاد تحولات آن دوره چه نقشی داشته‌ا‌‌ند؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مستند تمامی وجهه‌های تحول فرهنگی و اجتماعی دوران پهلوی اول را به واسطه نمایش تصاویر منتخب و ارائه اطلاعات غلط به مخاطب خویش، به شخص رضاشاه و حکومت پهلوی نسبت می دهد و وی را تنها عامل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی ایران آن دوران معرفی می‌کند. هم‌چنین مستند افراد تحصیل کرده حاضر در حکومت را تحت هدایت و رهبری او در ایجاد آن اصلاحات نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the social and cultural measures attributed to the Pahlavi rule 1304-1320 In Reza Shah's television documentary the Manoto tv

نویسندگان [English]

  • peyman bagheritalvajgani 1
  • Mustafa Rostami 2
1 PhD student in the history of the Islamic Revolution
2 Assistant Professor of Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Reza Shah's documentary of Man and To satellite network is one of the actions of this network in the direction of creating new history and distorting the contemporary history of Iran. By showing pictures of the ruins of the Qajar era, the producers of this work consider Reza Pahlavi's entry into political power as a miracle to end the chaotic situation of that era and attribute many measures in the cultural and social fields to her. Actions that generally changed the face of Iran from complete destruction to a modern and powerful country in the region. Therefore, this article tries to investigate the distortions raised in Reza Shah's documentary using documents and sources in a descriptive-analytical way. The questions raised here; 1. How close to the reality are the issues surrounding the cultural and social actions of Reza Shah's period in the documentary? And what role did the appointed administrators of the Pahlavi government have in creating the changes of that period? The findings of the article show that the documentary attributes all aspects of the cultural and social development of the first Pahlavi era to Reza Shah and the Pahlavi government by showing selected images and providing false information to its audience, and that he was the only factor in the cultural and social progress of Iran at that time. Introduces. Also, the documentary shows the educated people in the government under her guidance and leadership in making those reforms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Me and To network
  • Reza Shah's documentary
  • cultural and social measures
  • distortion of history