نقش جهاد تبیین انقلاب اسلامی در خنثی سازی استعمار مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

3 دانشجوی دکتری امنیت سایبری دانشگاه دفاع ملی

چکیده

در سالهای اخیر مقام معظم رهبری از عبارت جهاد تبیین در مقابل جریان تحریف استفاده بیشتری می‌کنند تا جایی که برای شکست تحریف باید از تبیین استفاده نماییم، جهاد تبیین در کلام رهبر معظم انقلاب به معنای آغاز تحولی بنیادین و متمایز از حرکت‌های قبل است و این تحول باید از جهت «کمیت و مقدار» و «کیفیت و شیوه» مورد توجه باشد. جهاد تبیین اقدامی جهادی با مسیر و روشی مشخص است، زیرا تبیین به معنای بیان حقایق می باشد و در این برهه نباید به روال سابق عمل کرد و باید بصورت جهادی و انقلابی در مسیر کشف حقایق در مقابل ابهام‌آفرینی‌های دشمنان گام برداشت ، اگر جهاد در کنار تبیین قرار گیرد به معنای یک تلاش مستمر و پرانگیزه، برای بیان حقایق و آرمان‌های بزرگ انقلاب برای ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد بود. یکی دیگر از مطالب پرتکرار رهبری انقلاب فضای مجازی بوده که با توجه به فضای فعلی جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران، با شکل متفاوتی از «سلطه و کنترل جهانی» از سوی غول‌های رسانه‌ای مواجهیم که به دنبال تسخیر چشم‌ها، گوش‌ها و افکار میلیون‌ها بیننده، شنونده و خواننده هستند و لذا با پدیده ای بنام استعمار مجازی روبرو می باشیم، حربه جدیدی که رهبرانقلاب نیز از آن به دیکتاتوری رسانه‌ای، تعبیر کردند. پژوهشگران در این تحقیق سعی دارند با شیوه توصیفی تحلیلی مخاطب را با این شکل جدید سلطه آگاه نمایند و آن را در با ابزار جهاد تبیین بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of jihad explaining the Islamic revolution in neutralizing virtual colonialism

نویسندگان [English]

  • mohammad sajad shiroody 1
  • mahdy chamandar 2
  • hosein ebrahimy 3
1 office
2 university
3 university
چکیده [English]

In recent years, the Supreme Leader's position has been using the term explanation jihad against the current of distortion to the point where we have to use explanation in order to defeat the distortion. In the words of the supreme leader of the revolution, explanation jihad means the beginning of a fundamental and distinct transformation from the previous movements, and this transformation It should be considered in terms of "quantity and quantity" and "quality and method". Jihad of explanation is a jihadi action with a clear path and method, because explanation means stating the facts, and at this point one should not follow the previous routine, and one should step in a jihadist and revolutionary way in the path of uncovering the truths against the ambiguities of the enemies. Explanation means a continuous and motivated effort to express the truths and great ideals of the revolution to create a new Islamic civilization. Another frequent content of the leadership of the virtual space revolution is that considering the current atmosphere of the world community and the Islamic Republic of Iran, we are facing a different form of "global domination and control" by media giants who seek to capture the eyes, ears and thoughts of millions of viewers. are listeners and readers, and therefore we are facing a phenomenon called virtual colonialism, a new tactic that Qalab leaders interpreted as media dictatorship. In this research, the researchers are trying to inform the audience with this new form of domination by means of a descriptive and analytical method and examine it with the tool of Jihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual colonialism
  • Islamic revolution
  • explanation jihad
  • model of Islamic civilization
  • virtual self-sufficiency