بررسی نقش و جایگاه آموزش و پروش در گفتمان سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش و جایگاه آموزش و پرورش در گفتمان­ سازی ارزش ها و آرمان ­های انقلاب اسلامی است. این پژوهش با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون، پژوهش­های صورت گرفته و همچنین اسناد و تحقیقات انجام شده در این حوزه پرداخته است. لذا پژوهش حاضر نیز سعی در پر رنگ کردن نقش و جایگاه آموزش و پرورش در گفتمان­ سازی ارزش ­ها و آرمان­ های انقلاب اسلامی داشته است، نتایج پژوهش حاضر نشان می­ دهد که نمی­توان نقش آموزش و پرورش را در معرفی ارزش­ ها و آرمان­ های انقلاب اسلامی نادیده گرفت؛ ولیکن در طی این چهل سال از گذشت انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش در برنامه های تربیتی و آموزشی خود نتوانسته به نحو مطلوب ارزش ­ها و آرمان­ های انقلاب اسلامی را به دانش ­آموزان منتقل کرده و در گفتمان سازی آن موفق باشد، لذا برنامه ها و فعالیت های پرورشی و تربیتی نظام آموزش و پرورش از حیث توجه به آموزه ­های اصیل انقلاب اسلامی و گفتمان­ سازی آن نیازمند تجدید نظر و اصلاح می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role and place of education in creating a discourse on the values and ideals of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abulfazl Mousavizadeh 1
  • esmaeil ghasemi 2
  • seyyedmohammadreza mousavi 3
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Iran
2 PhD student in educational management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 PhD student of Political Science, Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general purpose of this research is to examine the role and place of education in creating a discourse on the values and ideals of the Islamic Revolution. Using the qualitative content analysis method, this research has analyzed the texts, researches, as well as the documents and researches done in this field. Therefore, the current research has also tried to highlight the role and place of education in the discourse of the values and ideals of the Islamic Revolution, the results of the current research show that the role of education in the introduction of value cannot be overemphasized. He ignored the goals and ideals of the Islamic Revolution; However, during these 40 years since the passing of the Islamic Revolution, education in its educational programs has not been able to convey the values and ideals of the Islamic Revolution to the students in an optimal way and to be successful in making it a discourse, therefore. Educational programs and activities of the education system need to be revised and reformed in terms of paying attention to the original teachings of the Islamic Revolution and creating its discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • educational management
  • Islamic revolution
  • discourse creation
اسکندری، محمدرضا(1393). اهمیت و جایگاه گفتمان سازی در منظومه فکری رهبری، وب سایت بصیرت.
آصفی، امین(1390). وصیتنامه سیاسی _ الهی روح الله الموسوی الخمینی(ره)، تهران: قلم علم.
اکبری شلدره ای، فریدون(1387). بررسی حضور ادبیات انقلاب در کتاب های درسی. کتاب ماه ادبیات، 22(136)، 17-2.
باصــری، احمـد(1386). بررســی روش­هـای جــذب دختــران دبیرســتانی بــرای دفــاع از آرمان­های انقلاب در محیط های آموزشی، زنان و خـانواده، 2(4)، 78-43.
باقری، خسرو(۱۳۸۰). آسیب و سلامت در تربیت دینی، ویژه نامۀ آسیب شناسی تربیت دینی، کتاب ششم، نشر تربیت اسلامی.
بشیر، حسن و حاتمی، محمدرضا( 1388). مطالعه مقایسه‌ای رویکردهای انتخاباتی: تحلیل گفتمان سرمقاله‌های جمهوری اسلامی و کیهان دربارة دومین مرحله انتخابات مجلس، پژوهش‌های ارتباطی، 16(57)، 114-93.
بهالگردی، بهاره؛ ســعیدی رضوانی، محمود و صحافیان، مهدی(1387). تأملی در میزان اســتفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی(دوره متوسطه)، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت‌ها و چالش‌ها در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران: دانشگاه مازندران، 249-269.
بیانات مقام معظم رهبری در مجامع و جلسات مختلف.
پاکمهر، حمیده و همکاران(1395). بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 6(14)، 175-1.
تاجیک، محمدرضا(1383). گفتمان، پادگفتمان و سیاست. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.
جعفرنیا، فاطمه سادات(1393). تحلیل کیفی محتوای کتب درسی دوره متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی‌نسب، داوود و علی‌اقدم، اصغر(1375). فرهنگ تعلیم و تربیت، چاپ احرار، تبریز.
حق ویردی، رضا؛ برخورداری، رمضان؛ کشاورز، سوسن و محمودنیا، علیرضا (1398). تحلیل گفتمان تربیت معلم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. فلسفه تربیت، 4(2)، 57-81.
خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران( 1279ـ 1368). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س) (بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی ونامه ها) (جلد نوزدهم، جلد پانزدهم، جلد چهاردهم، جلد سیزدهم). تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی(س).
ستایش، حسن(1393). بررسی و تحلیل برنامه درسی ملی از منظر توجه به ارزش های انقلاب اسلامی و روش های انتقال آن به دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
سند برنامه درسی ملی(1389). نگاشت سوم، وزارت آموزش و پرورش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390). دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شبدینی پاشاکی، محمد، کریمی خوشحال، علی و سرافراز، محمود(1400). گفتمان سازی ولایت(مدل، شیوه و ابزار)، پژوهش‌های گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی، 1(1)، 85-61.
صافی، احمد(1393). پرونده: راهنمای تحصیلی در آموزش و پرورش ایران، فرصت‌ها و تهدیدها، رشد آموزش مشاور مدرسه.
عضدانلو، حمید(1375). درآمدی بر گفتمان یا گفتمانی درباره­ی گفتمان، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره103و104 .
فانی، علی اصغر(1386). نقش آموزش و پرورش در تقویت اتحاد ملی، مجموعه مقالات همایش ملی اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاست‌ها، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کریمی نیا، محمد مهدی و همکاران(1401). ضرورت تحقّق اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن توسّط روحانیت با تأکید بر بیانات رهبر معظّم انقلاب، پژوهش‌های معاصر در علوم و تحقیقات، 4(34)، 18-1.
گوتگ، جرالد ال و پاک‌سرشت، محمدجعفر(1389). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. تهران: سمت.
مطهری، مرتضی(1372). پیرامون انقلاب اسلامی. قم: انتشارات صدرا، چ 9.
منافی شرف آباد، کاظم، زمانی، الهام(1391). نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگى جامعه، مهندسی فرهنگی، 7(74-73)، 151-134.
نجف زاده، مهدی(1382). گفتمان از صورتبندی دانایی تا امر سیاسی. گفتمان، ش 7.
هاشمی، صفیه سادات(1400). بررسی بازنمایی ارزش های انقلاب اسلامی در سیاست های کلان کشور، سیاستگذاری عمومی، 7(2)، 202-18.