تحلیل نقش جهاد تبیین در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معارف، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی گروه علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با محوریت دین در قرن بیستم با شکل و محتوای متفاوتی نسبت به سایر انقلاب های جهانی به وقوع پیوست و شاخص‌های گوناگونی از قدرت نرم با وقوع انقلاب اسلامی ایجاد شد که منشا تحولات اساسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شد. در طی سال‌های اخیر، مقوله جهاد تبیین به عنوان یک عنصر نوظهور همانند سایر عناصر، نقش موثری در تولید و تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی داشته است. مقاله حاضر با هدف تحلیل نقش جهاد تبیین در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی درصدد است تا نقش و جایگاه جهاد تبیین را شناسایی و ابعاد و زوایای آن را مشخص کند. براین اساس با روش توصیفی – تحلیلی به نقش و جایگاه جهاد تبیین در قدرت نرم انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود. سؤال اصلی بدین صورت است که جهاد تبیین چه نقشی در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی دارد؟ یافته های پژوهش نشان داد کــه جهاد تبیین با تقویت گفتمان سیاسی اسلام، تفوق وفاق ملی، تقویت عدالت خواهی، تعالی گفتمان اسلام سیاسی و جذاب سازی فرهنگ اسلامی، نقش موثری در قدرت نرم انقلاب اسلامی دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جهاد تبیین به عنوان یک مولفه کلیدی و بی‌نظیر، نقشی اساسی در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of explanation jihad in strengthening the soft power of the Iranian Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mohsen nasresfahani 1
  • Nadeia Agharezaei 2
1 islamic education group theology and islamic sciences payam Noor universitiy esfahan iran
2 Instructor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran's Islamic revolution centered on religion in the 20th century took place with a different form and content compared to other world revolutions, and various indicators of soft power were created with the Islamic revolution, which was the source of fundamental changes at the national, regional and international levels. It became international. In recent years, the category of explanation jihad as an emerging element, like other elements, has played an effective role in producing and strengthening the soft power of the Islamic revolution. With the aim of analyzing the role of explanation jihad in strengthening the soft power of the Islamic revolution, this article tries to identify the role and place of explanation jihad and to determine its dimensions and angles. For this reason, the role and position of explanation jihad in the soft power of the Islamic revolution is discussed with a descriptive-analytical method. The main question is, what is the role of explanation jihad in strengthening the soft power of the Islamic revolution? The findings of the research showed that explanation jihad has an effective role in the soft power of the Islamic revolution by strengthening the political discourse of Islam, supremacy of national unity, strengthening the desire for justice, exalting the discourse of political Islam and making Islamic culture attractive. The results of the research showed that explanation jihad, as a key and unique component, plays a fundamental role in strengthening the soft power of the Islamic revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Explanation Jihad
  • Soft Power
  • Islamic Republic of Iran