افول قدرت آمریکا در اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با فروپاشی شوروی سابق، نظام تک‌قطبی به رهبری آمریکا در سطح بین‌الملل مطرح شد. سیاست‌های خارجی آمریکا از گسترش پایگاه‌های نظامی در مناطق مختلف، مداخله در جنگ‌های داخلی، منطقه‌ای و نیابتی و غیره را نشان می‌دهد. شکل‌گیری قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه، شکست‌های پی در پی در کشورهای منطقه غرب آسیا و همچنین ناتوانی در تقابل با ایران به عنوان کشور تأثیرگذار سیاسی و امنیتی در منطقه، زمینه‌ساز افول قدرت آمریکا در سطح بین‌الملل شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای است و در آن به افول آمریکا در منطقه غرب آسیا و نقش انقلاب اسلامی در اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری تئوری مقاومت و تقابل با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا از سوی ایران را بیان نمودند و این سیاست در ایران اسلامی اجرایی گشت و جمهوری اسلامی برای وسعت بخشیدن به نظریه مقاومت کوشید. نقش امام و مقام معظم رهبری اسلامی در شکل‌پذیری نظریه مقاومت و همگرایی مردم با آن نقش بی بدیل و بنیادی بود و موجبات افول قدرتی آمریکا را در سطح منطقه و بین‌الملل شکل داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The decline of American power in the defense thought of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • yaddollah sepehri
Faculty member of Islamic Department , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

With the collapse of the former Soviet Union, a unipolar system led by the United States was formed at the international level. In this period of time, American foreign policies developed from the expansion of military bases in different regions, intervention in civil, regional and proxy wars, etc. The formation of emerging powers such as China and Russia, successive failures in the countries of the West Asian region, as well as the inability to confront Iran as an influential political and security country in the region, became the grounds for the decline of American power at the international level. This research is a descriptive-analytical study and the data collection method is library. In this research, we will discuss the decline of America in the West Asian region and the role of the Islamic Revolution in the defense thought of Imam Khamenei. The findings of the research show that after the Islamic revolution, the Supreme Leader expressed the theory of resistance and opposition to the hegemonic policies of America from Iran, and this policy was implemented in Islamic Iran. In this regard, the Islamic Republic tried to expand the theory of resistance. The Imam and the Supreme Leader played an irreplaceable and fundamental role in shaping the theory of resistance and people's convergence with it, and ultimately they shaped the causes of the decline of American power at the regional and international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America's decline
  • defense thought
  • Imam Khamenei
  • Iran's Islamic Revolution
  • West Asia