دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آبان 1402 
الگوی اجرایی شاخص های گام دوم انقلاب اسلامی در مدیریت جانشین پروری

فرزانه صادقی؛ کرم الله دانش فرد؛ مهدی خیراندیش؛ نازنین پیله وری


نقش نوجوانان و جوانان در ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶

محسن غلامی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی مرشدی زاد؛ حجت الله درویش پور