شاخص های مردم سالاری دینی برآمده از انقلاب 1357 در اندیشه استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی رسمی دانشگاه پیام نور استان تهران - گروه معارف اسلامی و علوم سیاسی

چکیده

الگوی مردمسالاری بعنوان یکی از بدیع ترین الگوهای نظام های سیاسی بعد از انقلاب 1357ش در ایران استقرار یافت. فرایند تشکیل و تداوم این الگوی حکمرانی متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی و در جهت عکس جریان جهانشمول سکولاریسم و تبیین ابعاد مختلف آن محتاج تحقیق است، در این پژوهش، ازاندیشه آیت الله مطهری که رئیس شورای انقلاب و ایدئولوگ آن بود، شاخص های الگوی مردم سالاری دینی و ارتباط درونی آن ها با روش تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از از منابع و آثار کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش ایمان به مرجعیت سیاسی دین و جایگاه مردم در سیاست زمینه را برای تاسیس نظام مردمسالاری دینی فراهم می کند، با تاسیس این نظام و برقراری قانون، برابری سیاسی و آزادی؛ ملت و دولت به سمت اقامه عدل و استقلال و در نتیجه رجوع بیشتر به دین و حضور قوی تر مردم خواهد رفت و این وضعیت چرخه تاسیس و تثبیت نظام مردمسالاری دینی را ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of religious democracy resulting from the 1979 revolution in the thought of Ayatollah Motahhari

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Reza Mahmoudpanahi
Official faculty member of Payame Noor University of Tehran Province - Department of Islamic Knowledge and Department of Political Science
چکیده [English]

The model of democracy was established in Iran as one of the most creative models of political systems after the 1979 revolution. The process of establishment and continuation of this model of governance is different from the model of liberal democracy and in the opposite direction to the universal trend of secularism and the explanation of its various dimensions needs research. In this research, from the thought of Ayatollah Motahhari, who was the chairman of the Revolutionary Council and its ideologue, the indicators of the model of religious democracy and their internal relationship are obtained by analytical-descriptive method and the use of library resources and works. According to the results of this study, belief in the political authority of religion and the position of the people in politics provides the basis for the establishment of a religious democracy system, with the establishment of this system and observance of the law, political equality and freedom; The nation and the government will move towards the implementation of justice and independence, and as a result, more turn to religion and a stronger presence of the people, and this situation will create the cycle of establishing and consolidating the religious democracy system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Religious Democracy"
  • "Ayatollah Motahari"
  • "Justice"
  • "Freedom"
  • "Law"