بازخوانی گفتمان تقریب در اندیشه سیاسی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

پیشگیری از چالش‌های مذهبی یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های روحانیت شیعه محسوب می‌گردد. از جمله ویژگی‌های تفکر کلان‌نگر راهبردی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری، توجه به امت اسلامی به عنوان مجموعه ای اثر گذار و کارآمد در جهان پر تلاطم در قرن اخیر بود.
این مقاله گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی را فرصتی مناسب برای بررسی کالبدشکافی و آسیب‌شناسی وحدت مذاهب دانسته و بر این باور است که این مهم به یک هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی جامع و راهبردی نیازمند است. بدین منظور به بازخوانی اندیشه سیاسی امام و مقام معظم رهبری در این خصوص پرداخته است و رهکارهایی را از آنها استخراج کرده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Proximity Discourse in Imam Khomeini's (PBUH) and Supreme Leader’s Thoughts

نویسنده [English]

  • Hassan Abdipour
Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy.
چکیده [English]

It is one of the Shiite clerics' most important duties and responsibilities to prevent religious challenges. Among the features of Imam Khomeini's (PBUH) and supreme leader’s holistic thinking is to consider Muslim ummah [nation] as an influential and viable community in last century's fluctuating world. This article believes it is an appropriate opportunity, three decades after the victory of Islamic revolution, to evaluate proximity of denominations and study shortcomings in this respect and believes it needs a collective thinking as well as a comprehensive strategic planning. To this end, it has reviewed Imam Khomeini’s (PBUH) and supreme leader’s political thought in this respect and has extracted some solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordsImam Khomeini (PBUH)
  • religious unity
  • clerics
  • culture making
  • Systemic Approach