تحولات اخیر جهان اسلام؛ بیداری اسلامی یا بهار عربی؛ بررسی مفهومی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در مواجهه با دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه بیداری اسلامی و بهار عربی یکی از مطالبی که ذهن تحلیل‌گران حوزه سیاست را مشغول کرده این است که کدام یک از این دو مفهوم بهتر می‌تواند رخدادهای اخیر را تبیین کند؟ در این زمینه مطالب متنوعی از سوی نظریه‌پردازان هرکدام از این دو دیدگاه بیان شده که به نوبه خود مبین گوشه‌هایی از این رخدادهاست. فرضیه این مقاله بر این نگاه شکل گرفته است که هرچند تلقی حوادث اخیر جهان اسلام به دیدگاهی با عنوان «بهار عربی» بخشی از رخدادهای اخیر را تبیین کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد اما این تبیین نارسا و ناقص است و این مفهوم «بیداری اسلامی» است که می‌تواند به عنوان دیدگاهی جامع‌تر و البته با رویکرد بومی ضمن تأیید بسیاری از ادله مطرح شده از سوی متفکرین معتقد به مفهوم بهار عربی با تحلیلی از درون و واقع‌بینانه‌تر علل وقوع این حوادث را تحلیل کند که نه تنها توصیف رخدادهای اخیر، بلکه توصیف گذشته و آینده آنها را نیز ملموس‌تر و قابل قبول‌تر خواهد کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recent Developments in Islamic World; Islamic Awakening or Arab Spring; a Conceptual Study

نویسندگان [English]

  • Jalil Dara 1
  • Mahmoud Baba'ee 2
1 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In the face of different opinions proposed about the Islamic awakening and Arab spring, one point that has preoccupied the minds of political analysts is that which one of these two terms better describes recent developments. Various points have been put forth by advocates of both terms and each term indicates some aspects of the events. The hypothesis of this article is based on this viewpoint that although terming the recent events in Islamic world as "Arab Spring" has managed to describe and investigate part of recent events, it is an improper and incomplete description and it is "Islamic awakening" that, as a more comprehensive term but with a regional approach, can provide an internal and more realistic analysis to study the reasons behind these events while endorsing many reasons proposed by thinkers who believe in Arab spring. Not only this term clarifies the recent events but also helps describe their past and future in a more tangible and acceptable fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordsIslamic awakening
  • Arab spring
  • Islamic world
  • Middle East