اصول تصمیم‌سازی در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه

چکیده

فرایند سیاستگذاری و قانون‌گذاری مهم‌ترین عرصه‌های تصمیم‌سازی عمومی در جامعه به شمار می‌روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم‌گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم‌سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از آنجا که وضع سیاست‌ها و تدوین قوانین در کشور ما در دو نهاد مهم و اثرگذار، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد ارزیابی فرایند تصمیم‌سازی در این دو نهاد، مشکلات و چالش‌های عملی و اجرایی که در راه اتخاذ تصمیمات مناسب و شایسته وجود دارد را مشخص می‌سازد.
به نظر می‌رسد توجه بیشتر به نتایج عملی یک قانون یا سیاست، وجود مدیریت جامع تقنینی برای هماهنگی بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه که در فرآیند قانون‌گذاری اثرگذار می‌باشند و مشاوره و مشارکت فراگیر نخبگان و صاحب‌نظران در بهبود روند تصمیم‌گیری عمومی اثرگذار خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Decision Making in the System of Policy Making and Legislation with an Emphasis on the System of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Seyyede Fateme Faqihi
Member of Scientific Board, Hazrat-e Ma'soume (s) University
چکیده [English]

The process of policy making and legislation are considered as the most important arenas public decision making in the society. Making optimal decisions depends on following logical decision making principles. These principles that are applicable in all decisions are more important in public decision making. On the other hand, since policies and laws of our country are made in two important and influential institutions namely Expediency Council and Islamic Consultative Assembly, investigation of decision making process in these two institutions may reveal problems as well as practical and executive challenges in the way of making appropriate and suitable decisions. It seems that more attention to practical results of a law or policy, existence of a comprehensive legislative management to coordinate different parts of three branches which are influential in decision making process as well as counseling and inclusive participation of elites and experts will be effective in improvement of public decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordspublic decisions
  • Policy making
  • Expediency Council
  • legislation
  • Islamic Consultative Assembly
  • commission