آسیب شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی جنبش‌های اخیر منطقه خاورمیانه (در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی‌ ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دکتری علوم سیاسی و استادیار گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم

چکیده

در بررسی تمدن جدید غرب، از جمله نکاتی که بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کند بحث کنار گذاشتن دین از روند تعاملات اجتماعی و رواج اندیشه‌های سکولاریسم است، جریانی که پیش بینی می‌شد به سرعت همه چیز را تغییر داده و هیچ چیز نتواند جلودار آن نباشد. اما با وقوع انقلاب اسلامی‌ایران (1979) از یک سو، دین به عرصه اجتماع بازگردانده شد و از سوی دیگر، روند جدیدی در معادلات و حرکت‌های مردمی جهان، بالاخص منطقه خاورمیانه آغاز گردید. با تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به متغیری بسیاری کلیدی به نام «دین» (اسلام شیعی) می رسیم. لذا در این نوشته سعی شده است که با انجام یک سری مطالعات اکتشافی و اسنادی، و با در نظر گرفتن فرضیه الهام گیری جنبش‌های اخیر منطقه از انقلاب اسلامی‌ایران، علت توفیق انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت دینی و عدم  توفیق تحولات اخیر خاورمیانه مثل مصر و لیبی، از منظری ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology ideological foundations Recent movements in the Middle East (In a comparative study of the ideological foundations of the Islamic Revolution)

نویسندگان [English]

  • Hasan mohammadmirzaei 1
  • Mehdi aboutalebi 2
1 Sociology graduate student and researcher at the Center for Strategic Studies, University of Shahed University, Tehran Imam Hussein (AS)
چکیده [English]

In examining the new civilization of the West, such things more than anything else to draw attention to the exclusion of religion from social interactions and promote the ideas of secularism, a process which is anticipated to quickly things change and nothing can be at the forefront no. But with the outbreak of the Islamic Revolution (1979), on the one hand, religion was returned to the society and on the other hand, new trends and movements in the equations of the world, especially the Middle East began. By analyzing the factors affecting the formation and revolution in a key variable in the name of "religion" (Shia Islam) is reached. Therefore, in this article we have tried to do a series of exploratory studies and documents, and taking into consideration the hypothesis inspired by the recent movements of the Islamic revolution, due to the success of the Islamic Revolution as a religious movement and the failure of the recent developments in the Middle East, such as Egypt and Libya, from an ideological point of view to be explored.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • secularism
  • Islamic Revolution
  • the Shiites
  • the Middle East
  • Islamic awakening
  • Pathology