مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی)

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

تاریخ بشر نشان می‌دهد که تمدن اسلامی ‌منشاء و منبع تحولات بسیار عظیمی ‌در حوزه‌های مختلف علمی ‌و سایر تحولات بشری بوده است و خدماتی که به جامعه بشری نموده است مورد اذعان اکثر دانشمندان جهان می‌باشد، با این حال تمدن اسلامی ‌در سده‌های مختلف با فراز و فرود‌های زیادی همراه بوده است ولی مفاهیم عمیق و تأثیر گذارش توانسته پویایی و زایایی آن را در برهه‌های مختلف زمان حفظ نماید. زایش و تولد انقلاب اسلامی ‌نیز بر همین مبنا بوده است که با تأکید بر روش‌ها و قواعد ناب اسلامی ‌و به­کارگیری آن، روحی دوباره در پیشروندگی و تکامل تمدن اسلامی ‌ببخشد. تجربه نشان داد که انقلاب اسلامی‌ این ظرفیت را دارا می‌باشد که هوشمندانه و با تکیه بر مبانی و اصول علمی، عقب­ماندگی گذشته راجبران نماید پرسش اصلی آن است که انقلاب اسلامی ‌با توجه به تحولات تمدن اسلامی‌ در ادوار گذشته با تأکید بر چه مؤلفه‌هایی می‌تواند پایه‌های تمدن اسلامی‌ را برای همیشه مستحکم نماید این پژوهش به چیستی و چرایی تمدن، ضرورت تمدن سازی و اینکه انقلاب اسلامی‌با چه مبانی می‌تواند دوباره جایگاه تمدن اسلامی‌را در گستره جهان ارتقاء بخشد، می‌پردازد. این مقاله اصولی را معرفی می‌کند که عملیاتی شدن آن در انقلاب اسلامی، روند تمدن سازانه انقلاب را سرعت بیشتری می‌دهد.  لذا در پاسخ به شاخص‌های تمدن ساز بودن انقلاب اسلامی‌ می‌توان مؤلفه‌های عقلاً نیت، علم­گرایی و معنویت را در رشد سریع­تر و همه جانبه انقلاب اسلامی ‌برای رسیدن به تمدن اسلامی‌معرفی نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Approach to the factors influencing of civilization making of Iranian Islamic Revolution (With an emphasis on thought of the Supreme Leader)

نویسندگان [English]

  • Gholam-Reza khajehsarvi 1
  • Mohammad javad fathi 2
  • Ali Esfandiari 3
1 Associate professor of political science at Allameh Tabatabai University
2 Master of International Relations, University of Allameh Tabatabai
3 Master of Political Science, Islamic Azad University of Tehran
چکیده [English]

Overview of human history shows that Islamic of civilization the source of great changes in various spheres of science and other human developments have been And services to the humanitarian community has acknowledged scientists the world. However, the Islamic of civilization throughout the centuries has been associated with many ups and downs But the deep meanings of the report could influence the dynamics and reliability in different periods of time to maintain. Development and birth of the Islamic Revolution has been on the same basis, with an emphasis on pure Islamic rules and methods and their application, again in the spirit of moving forward and give evolution of Islamic civilization. Experience shows that the Islamic Revolution has the capacity to intelligently and based on scientific principles, to compensate for the backwardness of the past. The main question that the Islamic Revolution of the developments of Islamic civilization in the past with an emphasis on what components can strengthen the foundations of the Islamic civilization forever?  The research into how and why of civilization, the necessity of civilization and the Islamic Revolution what the bases can again improve the position of Islamic civilization worldwide.  The important thing is that should be given great emphasis on the analysis that has been thought of the Supreme Leader. This paper introduces the operating principles of the Islamic Revolution, the revolution accelerated the process of of civilization-building. So in response to indicators of civilization of the Islamic Revolution, the components of rationality, scientism and spiritual growth more rapid and comprehensive Islamic Revolution referred to the Islamic of civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • words: leadership
  • Civilization
  • Islamic Revolution
  • Rationalism
  • scientism
  • Spirituality