سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی‌دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی ‌دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

قرآن، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام که آئینی، اجتماعی ـ سیاسی و واقع‌گراست، قدرت سیاسی را به رسمیت شناخته ولی آن را ناشی از قدرت نامحدود و لایزال الهی می‌داند و ضمن تأیید انواع و منابع مختلف قدرت که قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند و ماهیت ویژه قدرت که در چهارچوب‌های مشخص و شفاف ترسیم می‌گردد سازکارهای گوناگون و متعددی را برای افزایش و کارآمدی خود به‌کار می‌گیرد. مقاله حاضر در پاسخ به این سؤال که مناسب‌ترین سازکار افزایش و کارآمدی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم چیست؟ تلاش می‌نماید این فرضیه را اثبات نماید که قرآن با تکیه بر حیات مادی و معنوی انسان، هر دو سازوکارهای ساختاری و غیرساختاری را به صورت توامان و در کنار یکدیگر اهمیت قائل است و سهم هر یک را با لحاظ دو عنصر علم و توانایی در افزایش و کارآمدی آن محفوظ می‌دارد. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms to increase power and efficiency of The Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim kalantari 1
  • Mohammad Ali Hoseinzadeh 2
1 Associate Professor, Faculty of Education and Android Aslamydanshgah Tehran
2 PhD student scholastic Islamic Revolution Islamic University
چکیده [English]

Quran, the basic source of Islamic political thought or religion, sociopolitical and realistic, but it's recognized political power of unlimited power and eternal divine power and the confirmation of the types and sources of power that can be converted into each other and the special nature within the specified power and drawn transparent for various mechanisms to increase their effectiveness on the job. This article is in response to the question of the most appropriate and effective mechanism to increase the political power of the Holy Quran What? Tries to prove the hypothesis that the Koran relying on the material and spiritual life of man, both structured and unstructured mechanisms to
be combined together to care and share with each of the two elements of knowledge and the ability to increase and efficiency reserves.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political power
  • the power of faith
  • increased power
  • Efficiency
  • structural adjustment
  • infinite and eternal power