بهائیت دست پرورده و عامل استکبار از منظر انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

فتنه باب و بها از توطئه‌های مهم کانون‌های استعماری است که با هدف آسیب رساندن به اسلام و مذهب شیعه، از بین بردن خصلت‌های ضداستکباری و ظلم‌ستیز آن و شکستن اقتدار ملی ایرانیان، از اواسط دوره‌ی قاجاریه طراحی و پدید آمده است. در این پژوهش برآنیم با استناد به اسناد موجود و تحلیل آن‌ها، چرایی پیدایش فرقه‌ی بهائیت به‌عنوان یک جنبش مذهبی ساخته و پرداخته استعمار، سرنوشت آن قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و چگونگی موضع پیروان و حامیان بهائیت در مقابل حوادث مختلف ایران را، به نحو موجز بررسی و نشان دهیم که فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت همواره در کنار دشمنان اسلام و به‌عنوان یکی از ابزارهای بالقوه‌ی فرهنگی در اختیار قدرت‌های بزرگ، در تحولات تاریخ معاصر ایران نقش منفی و مخربی ایفا کرده و از بدو شکل‌گیری تاکنون علما و مراجع معظم تقلید بیشترین مبارزه‌ را با آنان انجام دادند. یافته‌های مقاله در هفت بند پایان بخش پژوهش حاضر بوده که در نتیجه ذکر شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Baha'ism as “a protégé and colonialists’ agent” in Islamic Republic of Iran’s view

نویسنده [English]

  • Syed Hassan Qazavi
Assistant Professor, Tehran University
چکیده [English]

The Babism and Bahaism seditious are two of the most important conspiracies of colonial centers. Harming Islam and Shiism, eliminating of its’ anti-imperialistic character and breaking Iranian national authority were some of their goals. These sects were designed and emerged in the middle of the Qajar dynasty. In this study and according to reviewed and analyzed documents, we sought to understand why the Baha'i sect as a religious movement made and emerged by colonialism, its’ fate before and after the Islamic Revolution and the positions of Baha'i followers and supporters about the various events in Iran. We also aim to show by a concise review, the wayward Baha'i sect is always the enemy of Islam and a potential cultural tool in the hands of big powers and has played a negative and deconstructive role in the recent history of Iran. Since the formation of these sects, the biggest Ulema have had fights ever with them. The findings of the paper are mentioned at the end of the study as a result and in seven items.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shaykhiyyah
  • Bábí
  • Baha'i
  • Pahlavi
  • Iran's Islamic Revolution
  • colonialism