بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران»

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد حقوق عمومی مؤسسه امام خمینی(ره)

2 عضو هیأت علمی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است. از این‌رو، ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نه استصوابی یا استطلاعی، بلکه «نظارت انتخاباتی» است. در این نوشتار نظریه مذکور با رویکردی فقهی ـ حقوقی بررسی و نقد می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق، تعریف نویسنده محترم از نظارت استصوابی و انتخابی کامل نیست و نمی‌توان کاربرد نظارت استصوابی و استطلاعی را به حقوق خصوصی منحصر نمود، زیرا ماهیت نظارت با توجه به جایگاه ناظر و استقلال و یا عدم استقلال وی تعیین می‌شود و ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به ادله متعدد «نظارت استصوابی» است و تفسیر شورای نگهبان نیز مؤید این تحلیل و تفسیر است. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the theory of "election monitoring fundamental rights of the Islamic Republic of Iran"

نویسندگان [English]

  • Seyed ahmad mortazaei 1
  • Seyed ebrahim hoseini 2
1 Qom seminary graduate and postgraduate public law institute of Imam Khomeini
2 Faculty, Assistant Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Ninety of the Constitution on the principle of election monitoring by the Guardian Council. There have been different views about the nature of this supervision, some oversight consultative nature and some consider it passive. Another theory is that in this context, the theory of "election monitoring" is. According to this theory, the use of mandatory supervision and passive, each alone in the field of private law, but to monitor the elections is a matter of public law. Thus, the nature of the Guardian Council election monitoring, not consultative or passive, but "election monitoring" is. In this theory, the approach to the analysis and evaluation of legal jurisprudence. Based on the findings of this study, the definition of mandatory supervision and selective author of incomplete and can not be passive use of mandatory supervision and be confined to private law because the nature of monitoring according to the observer status and independence or lack of independence, he is determined and nature Guardian Council election monitoring multiple reasons "mandatory supervision" and the interpretation of the Guardian Council confirms the analysis and interpretation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • the nature of oversight
  • consultative
  • passive
  • electoral
  • public law