بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 طلبه سطح سه جامعه الزهرا قم رشته تفسیر و علوم قرآن، دانشجوی کارشناسی‌ارشد آشنایی با منابع اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم.

2 استادیار دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه می‌شد. در پیشنویس‌های قانون اساسی حتی پیش‌نویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از این‌رو پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی،  واکنش‌های  برخی گروه‌ها را در پی داشته است. بهطوری‌که حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد. با توجه به این که امام موضع روشنی در مورد ولایت فقیه داشتند، و از سوی دیگر بر تسریع قانون گذاری، دور شدن از جو ملتهب انقلابی و تثبیت نظام اصرار می‌ورزیدند با تدابیر به موقع خود، موجبات تصویب قانون اساسی را طی یک روند قانونی فراهم آوردند و بعد از اضافه شدن این اصل، از آن به‌عنوان بهترین اصل یاد کرد. بعد از ده سال از اجرای قانون اساسی، امام دستور بازنگری را صادر و طی جلسات شورا لفظ «مطلقه» ذیل اصل 57 به قانون اساسی اضافه شد. آن‌چه مهم به نظر میرسد این است که اصل ولایت مطلقه فقیه، پس از بررسی‌های لازم و همه‌پرسی در قانون اساسی گنجانده شد، که یکی از امتیازات قانون اساسی و به‌عنوان ظهور رأی مردم در انتخاب نوع حکومت و سرنوشت خویش است. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review process of the Supreme Leader in the constitution Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Alimoradi 1
  • Hosein Arjini 2
1 Zahra Qom seminary three community string interpretation of the Qur'an and Science, a graduate student familiar with the Islamic sources Qom University of Islamic Sciences
2 University maaref of Islamic Studies
چکیده [English]

After the Islamic Revolution, the constitution of the fundamental issues that must be quickly prepared. Drafts of the constitution even drafted on the orders of Imam Khomeini was written, there was no mention of the principle of velayat-e faqih, so after the formation of the clerical Assembly of Experts constitution and design as one of the principles of the constitution, the reactions of some groups is followed. So that even the dissolution of parliament went to plan. According to The Imam had a clear position on the supreme leader, and the other to speed up legislative, away from the atmosphere of fervent revolutionary and insisted consolidation measures in due course, led to passage of the constitution provides the legal process were added after the fact, referred to as the principle. After ten years of implementation of the constitution, Khomeini issued a revised statement during council meetings, the term "absolute" under Article 57 was added to the constitution. What seems important is that the principle of absolute clerical rule, after the necessary studies and was included in the constitution referendum, which emerged as one of the privileges of the constitution and the people's vote to choose the kind of government and his own destiny.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faqih
  • supreme leader
  • Constitution
  • Assembly of Experts constitution
  • Imam Khomeini