رویکرد به آینده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی‌ایران؛ درآمدی برآینده‌نگاری توسعه علم و فناوری در جمهوری اسلامی ‌ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرایش انقلاب اسلامی‌دانشگاه معارف

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

 افق بلند مکتب فکری انقلاب اسلامی؛ چارچوبی مطلوب برای تثبیت و تحکیم پایه‌های ارزشی آینده جامعه اسلامی ‌دارد. انقلاب اسلامی ‌در صدد زمینه­سازی تجدید عظمت تمدن جهان شمول اسلام است. و از این نگاه آینده انقلاب اسلامی‌یعنی بازسازی تمدن فراموش شده اسلامی‌ در جهان امروز. آینده مطلوب جمهوری اسلامی؛ تحولات عمیق فکری درمسایلی چون هویت ­یابی، استقلال­ طلبی، مدیریت، سیاست، فرهنگ، اخلاق، شناخت و ترویج ارزش‌های اسلامی ‌در ایجاد تحول روحی در سطح جامعه است. نگاه به آینده مطلوب را باید در پیام انقلاب اسلامی‌در احیای دین‌داری و تفکر اسلامی ‌در سطح جهان جستجو کرد.از دیدگاه امام و رهبری فردای بهتر در بازگشت به اصالت‌های انسانی و احیای اخلاقیات فراموش شده­ی امروز جامعه جهانی است. ونظام جمهوری اسلامی‌باید به عنوان یک جامعه دینی پویا دستیابی به چنین آینده­ ای را وجهه همت خود قرا دهد.
    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to the future of the Islamic Republic of documents; Introduction to the prospective development of science and technology in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Fattahian 1
  • Mohammad Rahim Eivazi 2
1 PhD student orientation Islamic Revolution Islamic University
2 Associate professor of political science at Imam Khomeini International
چکیده [English]

Term horizon doctrine of the Islamic Revolution, favorable framework for establishing and strengthening the foundations of the future value of Islamic society. Zmynh Sazy Islamic revolution sought to renew the greatness of Islam is universal civilization. And look at the future of the Islamic revolution in today's world Aslamyyny reconstruction forgotten civilization. The desired future of the Islamic Republic, developments since the deep intellectual issues as Hvyt Yaby, Astqlal Tlby, management, politics, culture, ethics, knowledge, and promote Islamic values in physical change in society. Look good for the future of the Islamic revolution should be the revival of religiosity and Islamic thought worldwide inquiry Search Ever Imam and the leaders of tomorrow a better return and restore morality to human originality Shdh Y forget today the international community. Aslamybayd systematic Republic as a religious community near future to achieve such a dynamic tried to switch gears.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • Documents
  • Science and Technology
  • Education
  • Knowledge Production