نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده‌ معارف و اندیشه ی اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اخلاق انتخاباتی از نوع اخلاق سیاسی و زیر شاخه­ی اخلاق کاربردی است که به­کارگیری آن، می­تواند جامعه را به سوی انتخاب اصلح راهنمائی کند. انتخابات در نظام­های مردم­سالار سبب مشروعیت بخشی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می­شود انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه­های سیاست اخلاقی، و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش­ها و فضایل اخلاق اجتماعی است.
در این پژوهش به ‌روش تحلیلی و بر اساس منشورهای اخلاقی، در باب مشروعیت نقش رأی مردم در حکومت اسلامی و مشروعیت آن، به آیات، روایات، دلیل عقل، قانون اساسی و کتب حقوق اساسی استناد شده است که نشان­دهنده­ی نبود هیچ تناقضی بین اجرای احکام شریعت و خواسته­های عقلایی مردم است و چون کرسی قدرت در نظام الهی برای خدمت است، نباید برای رسیدن به آن از هر وسیله­ای استفاده شود. نتیجه این پژوهش نشان می­دهد هر چه میزان پای بندی به اخلاق در جامعه بیشتر باشد، میزان مشارکت مردم افزایش و بداخلاقی­هاکاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ethics in Islamic Government Elections

نویسنده [English]

 • sh ghazavi
Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Election ethics is a type of political ethics and subcategory of applied ethics. Applying it, it can guide the community towards choosing the best. Elections in democratic systems legitimize the organization, content and political behavior of
society. Ethical elections are one of the most obvious manifestations of moral policy, and moral policy is the culmination of many values and virtues of social ethics. In this research, we have used an analytical method based on ethical charter, on the legitimacy of the role of the people's vote in the Islamic government and its legitimacy, verses, narrations, reason of wisdom, constitution and essential rights books. Our research indicates that there is no contradiction between the
implementation of the rules of the law and the rational demands of the people, and since the power seat in the divine system is for service, it should not be used by whatever means to achieve it. Since there are several challenges faced by the people involved in the election, and more than thirty moral punishment slippage them, the
rights of the electoral ethics of different countries will be introduced in the seven clauses and in the holy system of the Islamic Republic of Iran, in the form of fourteen articles and twenty clauses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prophet of Islam
 • Islamic Government
 • Democracy
 • Ethical Elections
 • council
 • Moral Judgments
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، 1379 ش، قم، انتشارات پارسیان.
 3. ابن شعبه حرانى، حسن بن على،‏ 1363 ق، تحف العقول، محقق: غفارى، على اکبر، قم، جامعه مدرسین،‏ چ دوم‏.
 4. ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر الدمشقى، 1407 ق، البدایة و النهایة، بیروت، دار الفکر.
 5. ابی علی مسکویه، بی تا، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، انتشارات بیدار.
 6. اسلامی محمد تقی و همکاران، 1386  ش، اخلاق کاربردی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 7. جبران مسعود، ترجمه دکتر رضا انزابی، 1376 ش، الرائد، مشهد، آستان قدس رضوی.
 8. حر عاملی، 1367 ش، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، کتابخانه اسلامیه.
 9. خمینی، روح الله، 1370 ش، انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینیK، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

10.الزبیدی، 1414 ق، تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت، دار الفکر.

11.زرگری نژاد غلامحسین، 1378‍ ش، تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تهران، نشر سمت.

12.شریعتی سعید، 1384 ش، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، نشر اندیشه جوان.

13.طباطبائی سید محمد حسین، 1393 ق، المیزان فی تفسیر القرآن،. بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

14.طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، 1387 ق، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دار التراث.

15.الطریحی، مجمع البحرین، 1408‍ ق، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران، مکتب النشر و الثقافه الاسلامیه.

16.قاضی ابوالفضل، 1385 ش، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

17.قانون اساسی با رعایت اصلاحات 1368 ش، شورای بازنگری قانون اساسی، بی تا.

18.مجلسى، محمدباقر،‏ 1403 ق، بحارالانوار، بیروت، ‏دار إحیاء التراث العربی.

19.مصباح یزدی، محمد تقی، 1386 ش، فلسفه و اخلاق، تهران، شرکت نشر و چاپ نشر بین الملل.

20.مکارم شیرازی ناصر، 1379 ش، پیام قرآن، قم، ناشر مدرسه الامام علی بن ابیطالبA

21.همو، 1374 ش، تفسیر نمونه، تهران‏، دار الکتب الاسلامیه.

22.همو، 1386 ش، یکصد و پنجاه درس زندگى، قم‏، مدرسه امیر المومنیین‏.

23.منشور اخلاقی انتخابات جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیته تدوین و ترویج، 19/2/1388.

24.نادری شبنم، 1388 ش، منشور انتخابات: انتخابات در بیان رهبر معظم انقلاب، تهران، سروش ملل.

25.هاشمی رفسنجانی اکبر، 1379 ش، قم، تفسیر راهنما، دفتر تبلیغات اسلامی.