دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تیر 1396 
آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 129-152

سعید حاجی ناصری؛ نجف شیخ ‌سرایی