برایند جایگزینی مبانی دینی در نظریه «قدرت رادیکال» (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی+)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی

چکیده

از آنجا که دست‌یابی استیون لوکس به نظریه قدرت رادیکال در پرتو پیروی از مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است، با یافتن این مبانی و جایگزینی آنها با مبانی دینی، اصل نظریه نیز تغییر یافته و نظریه جدیدی مبتنی بر مبانی دینی تولید خواهد شد. بر اساس مبانی دینی و به خصوص، اندیشه‌های حضرت امام خمینی+، اجبار و زور و اینکه شخص یا گروهی تلاش کند شهروندان را مجبور به پذیرش سیاست‌هایی کنند پذیرفتنی نیست. بلکه از آنجا که قدرت واقعی متعلق به خداوند است، اعمال قدرت توسط حکومت نیز با این عنوان صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Resultant of the Replacement of Religious Foundations in the Theory of “Radical Power” (With an emphasis on Imam Khomeini's political thought)

نویسندگان [English]

  • A.H Khosropanah 1
  • Muhammad Taqi Karimi 2
1 Assistant Professor at Islamic Research Institute for Culture and Thought
2 Ph.D student of Islam's Political Philosophy
چکیده [English]

Since Steven Luke's achievement of the theory of "radical power" has been possible through adopting the foundations of epistemology, ontology and human studies, therefore by finding these foundations and replacing them with religious foundations, this theory will be transformed into a new theory based on religious foundations. Based on religious foundations especially Imam Khomeini's thought, applying coercion and force to make citizens accept a policy is unacceptable. Rather since the real power belongs to God, enforcement of the power is also by divine will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Power
  • objective profits
  • subjective profits
  • Fight