دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، مهر 1392، صفحه 7-213 
نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

صفحه 195-213

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی