رونمایی از چهره خصوصی دولت در اندیشه سیاسی ـ اخلاقی امام خمینی+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشجوی دکترای مدرسی انقلاب اسلامی ایران

چکیده

چهره خصوصی دولت و حاکمیت از آن جهت که مبتنی بر اصول و مبانی سیاست به معنای مدرن، غیر الهی و شیطانی است و در تعارض شدید با اخلاق سیاسی مبتنی بر اندیشه‌های دینی می باشد در آراء و اندیشه سیاسی امام نفی شده و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در عرصه عمل سیاسی نیز رفتار امام، مؤید طرد و نفی این چهره از حاکمیت است. از طریق مراجعه مستقیم به آثار اندیشه‌ای امام در کنار توجه به نظرات تفسیری صاحب‌نظران، آنچه که در این تقریر قابل ذکر است اعتقاد ایشان به عینیت دین و سیاست به واسطه جامعیت دین اسلام و یکسان بودن هدف دین و سیاست و رد هرگونه پارادایم سیاسی عاری از ملاحظات اخلاقی و دینی مانند چهره خصوصی حاکمیت است. همچنین دغدغه دینی کردن امر سیاست در همه شئون از جانب ایشان، قابل فهم و استتاج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unveiling the Private Face of Government in Imam Khomeini's (PBUH) Political-Ethical Thought

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Norouzi 1
  • Seyyed Muhammad Ma'soomi 2
1 Assistant Professor at Imam Khomeini Education and Research Institute
2 Member of scientific board at Medical University of Hamedan and PhD Student of Teaching Islamic Revolution of Iran
چکیده [English]

Since the private face of government and state, based on principles and foundations of politics in its modern sense,
is non-divine and satanic and is seriously against political ethics based on religious thought, it has been rejected and
rebuked in Imam Khomeini's ideas and thoughts. In practical politics Imam's behavior also confirms the rejection of this face of state. Directly referring to Imam Khomeini's thoughts as well as considering experts' interpretive ideas, what can be said in this article is his belief in that religion and politics are the same. He believes so due to the comprehensiveness of religion of Islam and similar goals of religion and politics rejecting any political paradigm lacking ethical and religious
considerations such as the private face of state. His concern to make politics religious in every aspect is also understandable and extractable this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Politics
  • political ethics
  • private face
  • Imam Khomeini's political thought