انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی.

چکیده

این مقاله در ابتدا به مباحث «انقلاب»، «اقسام انقلاب»، «انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی؟» به طور اختصار از منظر شهید مطهری و با عنایت به کتاب پیرامون جمهوری اسلامی ایشان پرداخته و سپس به بحث اصلی یعنی «انقلاب اسلامی ایران» که بخش پایانی کتاب  بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر است، می‌پردازد. استاد مطهری در بحث نهضت اسلامی ایران، چهار موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که عبارتند از: ماهیت، هدف، رهبری و آفات نهضت. (انقلاب) شهید مطهری از بین فرضیه‌های مختلفی که پیرامون علل و عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی مطرح است، عامل مذهب و اسلام را علت اصلی و مهم پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و اگر مجموع نظریات ایشان را در قالب علل اربعه (فاعلی، غایی، صوری و مادی) بیان کنیم، شهید مطهری همه این علل اربعه را در قالب اسلام و مذهب بیان می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran from Martyr Murtadha Mutahhari's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Mohammadi 1
  • Muhammad Qorbani Golshanaba 2
1 Professor at University of Tehran
2 Member of scientific board at University of Urmia and PhD Student of Islamic Ma'aref University
چکیده [English]

At the beginning, this article briefly explains "revolution", "types of revolution", "Islamic revolution or revolutionary
Islam?" from martyr Mutahhari's viewpoint considering his book "About Islamic Revolution". Later, it covers "Islamic
revolution of Iran" as the main subject of the article which is the last part of his book "A Brief Study of Islamic
Movements in Recent Century". About Islamic movement in Iran, martyr Mutahhari analyzes four topics; concept,
goal, leadership and impediments of the movement (revolution) Out of different theories about causes and reasons behind the formation of Islamic revolution, martyr Mutahhari introduces religion and Islam as the main and important cause for the victory and continuation of Islamic revolution. If we put his theories within the framework of four causes (efficient cause, final cause, formal cause, material cause), martyr Mutahhari expresses all these four causes in the form of Islam and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • types of revolution
  • Islamic revolution or revolutionary Islam
  • Islamic movement of Iran and Islam as the cause of Islamic revolution