تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‌گرایی در گفتمان امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارآمدی سیاسی و تلاش برای تحقق اهداف نظام سیاسی، مورد تأکید حضرت امام خمینی+ است. ایشان در کارآمدی سیاسی، همواره بر لزوم انجام وظایف و تکالیف الهی که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخش‌های مختلف جامعه است، تأکید داشتند. تکلیف‌گرایی بر کارآمدی سیاسی و مولفه‌های سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تأثیر مستقیم داشته و ضمن استفاده این نظریه از نکات مثبت سایر نظریات، نمی‌توان کارآمدی نظام اسلامی را بر اساس سایر الگوهای رقیب نظیر رضایت شهروندان، توفیق و تئوری سیستمی سنجید. میزان کارآمدی سیاسی، تابعی از میزان پایندی اعتقادی و عملی به تکالیف الهی است. ارتقاء سطح کارآمدی سیاسی نیز، اثبات صحت و اتقان ایدئولوژی اسلامی در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و استحکام اعتقادی و اهتمام بیشتر جامعه به رعایت تکالیف الهی را به دنبال خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relation between Political Viability and Dutifulness in Imam Khomeini's Discourse

نویسندگان [English]

  • Muhammad Baghestani Koozehgar 1
  • Alireza Muhammadi 2
1 Member of Scientific Board at the Islamic Science and Culture Academy.
2 Ph.D Student of Teaching Islamic Ma'aref at Allameh Tabataba'ee University
چکیده [English]

Political viability and the efforts to implement objectives of the political system are emphasized by Imam Khomeini (PBUH). About the political viability, he always emphasized the necessity to perform divine duties assigned to officials and different parts of the society. Dutifulness exerts a direct impact on political viability and
components of its evaluation (goals, facilities and barriers). Although this theory applies positive points of other
theories, the viability of Islamic system can't be assessed based on other competitive models such as citizens'
satisfaction, success and system theory. The level of political viability directly depends on the level of faith in
and loyalty toward divine duties. The increase in political viability will prove the correctness of Islamic ideology to
meet the needs of the society and strengthening beliefs and society's more effort to perform divine duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political viability
  • dutifulness
  • religion and politics
  • Islam's political system
  • Imam Khomeini (PBUH)