انقلاب اسلامی ایران و گفتمان سیاسی شیعه در لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

دغدغه اصلی پژوهش حاضر پاسخ‌گویی به این سؤال بوده که انقلاب اسلامی ایران چه بازتابی بر گفتمان سیاسی شیعه در لبنان داشته است؟ به همین منظور تلاش شد با کاربست دو روش گفتمان لاکلا و موف و نظریه پخش، مدلی تحلیلی ارائه شود که در سنجه آن به ارزیابی فرضیه اصلی مقاله، یعنی اینکه انقلاب اسلامی ایران با تأثیرگذاری خود موجب پویایی، فعال و انقلابی شدن اندیشه سیاسی تشیع در کشور لبنان شده است، پرداخته شود. به منظور اثبات فرضیه، سعی شد هژمونیک شدن دال استکبارستیزی و ایجاد گفتمان مقاومت که نمود عینی آن حزب‌الله لبنان است، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran and Shiite Political Discourse in Lebanon

نویسندگان [English]

  • Golamreza Khajesarvi 1
  • Maryam Rahmani 2
1 Associate professor at Allame Tabataba'ee University.
2 Ph.D student of Political Geography, Kharazmi University.
چکیده [English]

The primary concern of this article is to explore the reflections of Islamic revolution of Iran on Shiite political discourse in Lebanon. Therefore, applying Ernesto Laclau and Chantal Mouffeís discourse methods as well as broadcast theory, we have tried to present an analytical model through the examination of which the main hypothesis of this article, that the Islamic revolution of Iran with its influence has made Lebanese Shiite more dynamic, more active and more revolutionary, can be covered. In order to prove the hypothesis, it was tried tostudy the pivot of the fight against global arrogance
becoming hegemonic and the formation of the discourse of defense whose objective symbol is Hezbollah in Lebanon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Shiite political discourse
  • Lebanon
  • discourse of defense