بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

چکیده

در این مقاله با نگاه مختصر به گذشته روابط ایران و عراق و با توجه به این پیش‌فرض که در بررسی روابط ایران و عراق باید بین روابط سیاسی از یک‌سو و روابط فرهنگی از سوی دیگر تمایز قائل شد، به بررسی این فرضیه پرداخته‌ایم که هر چه روابط فرهنگی و متأثر از آن، ارتباطات اجتماعی میان ملت‌های دو کشور بیشتر باشد، امکان همگرایی سیاسی میان آن دولت‌ها بیشتر می شود. برای انجام این تحقیق که از روش کتابخانه‌ای و فرضیه‌آزما استفاده شده است با الهام از نظریه دویچ به دنبال بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی (مطالعه موردی ایران و عراق) هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Impacts of Cultural Relations on Iran-Iraq Political Relations (with an Emphasis on Islamic Revolution)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ja'far Javadi Arjmand 1
  • Muhammad Reza Amirzade 2
1 Member of scientific board at University of Tehran
2 MA in political Sciences.
چکیده [English]

With a brief look at the history of Iran-Iraq relations and considering this fact that cultural relations and political
relations should be differentiated, this article studies a theory that says the more cultural relations and as a result
more social relations between two nations, the more political convergence among the states. Applying library
method and hypothesis testing and inspired by Karl Deutschís theory, this article tries to find the impacts of cultural relations on political relations (case study of Iran and Iraq).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural relations
  • official relations
  • Iran
  • Islamic Revolution
  • Iraq