اعتبارسنجی اهداف مطلوب انقلاب اسلامی در برنامه درسی دروس معارف اسلامی (صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله

چکیده

در بخش اول پژوهش با مطالعه اسناد و مدارک بالا دستی، اهداف مطلوب شناسایی گردید و داده‌ها موضوع‌بندی و به 385 کد اولیه تقسیم گردید و از طریق مقوله بندی و موضوعات اساسی (Theme) اهداف مطلوب بر اساس منابع پژوهش در هشت محور کلی جمع‌آوری و ارائه گردید. در بخش دوم پژوهش که اعتبارسنجی اهداف مطلوب می باشد از روش کیفی و کمی استفاده گردید. روش فن دلفی انفرادی و جمعی (کنفرانس) برای دریافت نظریات صاحب‌نظران و اساتید مورد استفاده قرار گرفت و پس از اعتبارسنجی اهداف مطلوب توسط صاحب نظران، اهداف در 9 محور کلی و در قالب 19 سؤال پرسشنامه بیش از 400 نفر دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران انجام گرفت و برای اولین مرتبه پس از سه دهه از انقلاب اسلامی اهداف مطلوب دروس معارف اسلامی با مطالعه اسناد و مدارک بالادستی و اعتبارسنجی صاحب نظران و اساتید و دانشجویان در طول 2 سال پژوهش کیفی و کمی از یافته‌های ارزشمند این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Desired Objectives of Islamic Revolution in the Curriculum of Islamic Ma'aref Courses (Professors, University Students)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Khoshi
Assistant Professor and Head of Islamic Ma'aref Department at Bagiatallah Medical University.
چکیده [English]

In the first section of the article, higher documents were studied and the desired objectives were identified and data were categorized and divided into 385 early codes. Desired objectives were collected and presented applying main theme categorization. The desired objectives are collected and presented in eight general fields. In the
second section in which the evaluation of the desired objectives, qualitative and quantitative methods were
applied. Fan Delphi, individual and collective (conference) were used to receive the comments by the authors. After
the evaluation of the desired objectives by experts, these objectives were studied in 9 general fields through a questionnaire with 19 questions among more than 400 students of Tehran's universities. For the first time three
decades after revolution, the desired objectives of Islamic ma'aref were extracted studying higher documents
evaluated by experts and university students in two years of qualitative and quantitative research which is among the valuable findings of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • desired objectives
  • Islamic Ma'aref courses
  • educational curriculum