تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تأکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی+)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

علمای بزرگ شیعه سعی کرده‌اند جداگانه یا در لابه‌لای مباحث خود اشاراتی عمیق و یا کوتاه به نظریه ولایت فقیه داشته باشند. هر قدر به لحاظ زمانی به دوره معاصر نزدیک‌تر می‌شویم مباحث مربوط به این نظریه گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود که سرآمد همه آنها نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی است. نوشتار حاضر بر آن است تا مراحل تولد، تکوین و تکمیل این نظریه سیاسی ناب را مورد بحث قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Study of Development and Evolution of Welayate Faqih in Shiite Jurisprudents' Thought (with an Emphasis on Imam Khomeini's Theory of Unconditional Welayate Faqih)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim kalantari 1
  • Hussein Farzanepoor 2
  • Moslem Khosravi Zargaz 2
1 Associate Professor in Tehran University
2 Member of Scientific Board, Birjand University
چکیده [English]

Great Shiite jurisprudents have tried to mention welayate faqih theory briefly or deeply within their discussions or separately. As we approach toward the contemporary era discussions about this theory expand and deepen. Imam Khomeini's theory of unconditional welayate faqih is the most prominent of all. This article is aimed at discussing the birth, development and evolution of this original political theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite jurisprudents
  • Imam Khomeini
  • unconditional welayate faqih
  • Islamic political thought