تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی+

نویسنده

دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

امام خمینی زیر بنای اساسی امنیت و ابعاد مادی و غیر مادی آن را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می‌کند و هدف حکومت را تأمین امنیت و آرامشی می‌داند که به دنبال آن، تعالی و سیر روحی و الی الله و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه‌های توجه به خدا و عبودیت الهی و سیر به سوی خدا محقق گردد. از این منظر، فقط حکومت عادله‌ای که دارای انگیزه‌های الهی، اخلاقی و مبتنی بر ارزش‌های معنوی انسانی باشد خواهد توانست امنیت را برقرار و جامعه را مهار و اصلاح کند. این همان حکومتی است که انبیا به دنبال آن بوده‌اند و چنین حکومتی جز با همراهی و مشارکت مردم و نقش تثبیتی آنان محقق نخواهد شد. بنابراین،اصلی‌ترین هدف تأسیس نظام سیاسی، تحقق جامعه‌ای توحیدی و بر پایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال بوده و مشارکت و مطاوعت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این هدف متعالی است. ضمن اینکه این مشارکت از جنس مسئولیت و تکلیف شرعی و همگانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between Political Participation and National Security from Imam Khomeini's Viewpoint

نویسنده [English]

  • Bahram Akhavan Kazemi
Associate Professor, Shiraz University
چکیده [English]

Imam Khomeini searches the main infrastructure of security and its material and immaterial aspects in the domain of spiritual security and divine faith. He considers provision of security and peace as the objective of the government which entails transcendence, spiritual journey and divine guidance toward God. It also paves the ground to pay attention to God and worship Him and to go on a journey toward Him. From this perspective, only a ruling system which is just and fair with divine and ethical motives based on spiritual values can enforce security and control the society. This is the same ruling system sought by prophets and it will not be implemented without people's participation and their consolidating role. Therefore, the primary goal of establishing a political system is to implement a monotheistic society based on spiritual security and faith in God. People's participation and interaction will be a supplement and a tool to achieve this transcendental goal. This participation is kind of a responsibility and an obligation by shari'a [religious law] for everyone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political participation
  • national security
  • political system
  • Religious Democracy