واکنش‌های امام خمینی نسبت به تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی

چکیده

نویسنده در این مقاله به دنبال شناسایی تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ایران در حوزه‌های مختلف از دوره پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و واکنش‌های امام خمینی نسبت به آنها است. بدین منظور ضمن ارائه‌ تعریفی جامع از مفهوم امنیت و با تمرکز بر تعریف ارائه شده از سوی مکتب کپنهاگ، این تهدیدات را در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی بررسی و با واکاوی سخنان امام خمینی، واکنش‌های ایشان را نسبت به هر حوزه بیان کرده است و در آخر نیز با توجه به این تهدیدات و واکنش‌ها به ارائه راهبردهایی در مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's Reaction to Zionist Regime's Threats against Iran

نویسندگان [English]

  • Muhammad Sadeq Kooshki 1
  • Seyyed Shahab Lajevardi 2
1 Assistant Professor, Tehran University.
2 A Howze graduate and Ph.D student in teaching Islamic ma'aref
چکیده [English]

The author tries to identify security threats by Zionist regime against Iran in different fields from Pahlavi era up
to the victory of Islamic revolution as well as Imam Khomeini's reactions. To this end, having offered a
comprehensive definition of the concept of security and having focused on the definition proposed by
Copenhagen school of thought, the author has brought up these threats in four fields of political, economic, social
and military threats. The author has mentioned Imam Khomeini's reaction toward each field by studying his
speeches. Finally some strategies have been suggested to tackle this regime taking the threats and Imam's reactions
into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zionist regime
  • Pahlavi regime
  • Security
  • threat
  • Imam Khomeini