تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 داشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی

چکیده

در جنگ نرم و فتنه، اعتقادات، باورها و ارزش‌های اساسی یک جامعه مورد هجوم قرار می‌گیرد. با تغییر باورهای اساسی جامعه، قالب‌های تفکر و اندیشه دگرگون شده و مدل‌های رفتاری جدیدی شکل می‌گیرد. مدل‌های رفتاری جدید به گونه‌ای است که به جای رفتارهای حمایتی از ساختار سیاسی، رفتارهای چالشی جایگزین شده و این رفتارها به سمت ساختارشکنی جهت می‌یابد. در این مقاله تلاش خواهد شد به کمک روش مقایسه‌ای به این سؤال پاسخ داده شود که نقاط اشتراک و افتراق میان جنگ نرم و فتنه کدامند؟ با بررسی بیشتر در زمینه موضوع مورد بحث می‌توان به این مهم دست یافت که جنگ نرم و فتنه در اهداف، عوامل زمینه‌ساز، روش‌ها و شیوه‌ها، ابزارها، مخاطبین و گروه‌های هدف و ... دارای نقاط اشتراک و در هویت و عامل خشونت دارای نقاط افتراق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Concepts of Riot and Soft War

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Emam Jom'ezade 1
  • Seyyed Ali Mortazavi Emami Zavare 2
1 Associate Professor, Isfahan University
2 Ph.D Student, Political Sociology.
چکیده [English]

In cases of riot and soft war, fundamental beliefs and values of a society are attacked. As the fundamental
beliefs of a society change, mindsets change and new behavioral models are formed. With new behavioral
models in place, supportive behaviors toward the political structure are replaced by challenging behaviors which are
inclined toward deconstruction. By comparative method, this article tries to find the similarities and dissimilarities
between riot and soft war. Through more study in this subject, it can be inferred that riot and soft war have the
same goals, causes, methods, tools, audience, target group etc. However, they differ in identity and the factor of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tools
  • Goals
  • Soft War
  • Violence
  • comparative method
  • riot
  • Causes
  • Identity