مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی+.

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با هدف در هم شکستن دو الگوی حاکم کمونیزم  و لیبرالیزم و طرح‌ریزی تمدنی بر پایه فرهنگ ناب اسلامی شکل گرفت. بی‌شک جامعه‌ای می‌تواند با این اهداف و آرمان‌های بلند همراه باشد که اولاً به این آرمان‌ها اعتقاد داشته و ثانیاً از هزینه دادن در راه آنها دریغ نورزد. بر این اساس مفهوم «جامعه تراز انقلاب اسلامی» زاده می‌شود؛ جامعه‌ای که علاوه بر ویژگی‌های اعتقادی و ارزشی که می‌باید در هر جامعه اسلامی وجود داشته باشند به سبب انقلابی بودن، برخی ویژگی‌ها در آن جایگاه برجسته‌تر و پررنگ‌تری دارد. مسئله تحقیق حاضر شناسایی و ارائه مدون این ویژگی‌هاست که با توجه به اندیشه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری عبارتند از: باور به همبستگی دین و سیاست، قناعت و ایثارگری، اعتماد به نفس ملی، امید به آینده، کارمحوری، قدرت تعقل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Components in the Establishment of a Standard Society for Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Farzad Jahanbin
Member of Scientific Board, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Islamic revolution of Iran was formed to topple two dominating paradigms namely communism and liberalism and to establish a civilization based on original Islamic culture. There is no doubt that only a society who believes in these aspirations and is willing to sacrifice its resources can follow these transcendental goals and causes. Therefore "standard society" is born; a society that, in addition to beliefs and values typical for any Islamic society, has some characteristics more important and more prominent due to its revolutionary nature. The current study tries to identify and compile these
characteristic which are as follows regarding late Imam Khomeini's and supreme leader's viewpoints; belief in the
correlation between religion and politics, thrift and altruism, national self-confidence, hope for the future,
emphasis on work, the power of intellect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • standard society
  • culture
  • Monotheism
  • Value
  • Society